Hasiči radí: Jak správně nahlásit mimořádnou událost

24. září 2017, ostatní, přečteno: 1875×

V rámci miniseriálu na městském webu a ve Zpravodaji města Blanska postupně uveřejníme rady profesionálních hasičů a policistů jak se připravit na různé mimořádné události, jak se chovat, když hrozí nebo již nastala mimořádná událost anebo je ohrožena naše bezpečnost.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V České republice je pro tísňové volání (pro nahlášení událostí ohrožující Vaše zdraví, život, majetek nebo Vaši bezpečnost či veřejný pořádek) vyhrazeno několik čísel.

V každém případě jde o čas. Aby byla daná událost vyřízena co nejrychleji, doporučujeme volat na složku, která má k této situaci nejblíže. V opačném případě dochází ke zbytečné časové prodlevě.

150 (Hasičský záchranný sbor ČR) - např. požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, vyproštění osob

155 (Zdravotnická záchranná služba) náhlá porucha zdraví, úraz, nehoda se zdravotními následky

158 (Policie ČR) – např. narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, krádeže, násilí, nález podezřelého předmětu

156 (Městská/obecní policie) – např. vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování vozidel ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu

V případě, kdy dojde k závažnější mimořádné události a je nutná pomoc více složek (např. dopravní nehoda), volejte linku 112  (Jednotné evropské číslo tísňového volání).

Pokuste si také zapamatovat základní pravidla hovorů na tísňové linky:

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody a podobně). Pokuste se uklidnit a zorientovat v okolí (obsluha linky bude chtít vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.

Důležitá rada – nikdy nezavěšujte jako první! Operátor se Vás může zeptat na upřesňující informace, např. kolik osob je postiženo mimořádnou událostí, kolik pater má budova apod.

Co je potřeba nahlásit:

CO SE STALO (Je třeba popsat událost, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob. Na základě tohoto popisu se vysílají síly a prostředky jednotlivých složek.)

KDE SE TO STALO (Uveďte pokud možno přesnou adresu nebo popište místo události. Pokud je třeba, popište i nejvhodnější cestu k tomuto místu – v zahrádkářské kolonii, chatové oblasti apod. Podstatné je sdělit, kde se událost fyzicky stala, nikoliv, kde se právě nacházíte.)

KDO VOLÁ (Je třeba nahlásit také jméno a kontakt na volajícího.)

Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Vědomé zneužití tísňových linek je trestným činem a díky moderním technologiím lze volajícího dohledat.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

    

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter