Pečovatelská služba v Blansku se připojuje k Týdnu sociálních služeb. Zve na den otevřených dveří

26. září 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1660×

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb ve dnech 02. až 8. října 2017 již devátý ročník Týdne sociálních služeb. Pečovatelská služba města Blanska u této příležitosti zve širokou veřejnost den otevřených dveří, který proběhne na domech s pečovatelskou službou 9. května 1 a Pod Javory 32, Blansko v pondělí 2. října 2017 od 09 do 13 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Primárním úkolem této akce je zviditelnění sociální služby jako přirozené a nutné součásti moderní společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejich obyvatel.

Každý zájemce tak může navštívit prostory v obou domech, podívat se osobně do prostředí, kde jsou sociální služby poskytovány. Každý dům nabízí svým obyvatelům jiné možnosti, můžete zde navštívit např. společenskou místnost, knihovnu nebo kapli.

Hlavním přínosem návštěvy v rámci dnů otevřených dveří však určitě bude možnost pohovořit s pečovatelkami a sociálními pracovnicemi, zeptat se na podmínky zajišťování služeb a informovat se o možnostech, které pečovatelská služba svým klientům nabízí.

Vzhledem k tomu, že tyto služby jsou poskytovány klientům celého správního obvodu ORP Blansko, návštěva může být přínosná i pro mimoblanenské.

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko působí celkem patnáct poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem jednadvacet druhů sociálních služeb dle vymezení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Některé služby mají své sídlo na Blanensku, jiné sem za svými klienty přijíždí. Celkem je na území obce s rozšířenou působností Blansko třicet pět zařízení sociálních služeb, která zajišťují péči přibližně o 4 500 klientů dle jejich individuálních potřeb.