Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V lesních porostech došlo ke zvýšenému výskytu kůrovce

15. září 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 805×

V důsledku letošního suchého a horkého počasí došlo k oslabení lesních porostů i ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko). Smrkové porosty trpí nedostatečnou odolností a schopností bránit se hmyzím škůdcům.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z tohoto důvodu se letos v lesích vyskytuje značné až nadprůměrné množství kůrovcem napadených stromů. Z preventivních důvodů pokládají lesníci lapáky, feromonové lapače a cílevědomě odstraňují kůrovcem napadené stromy z porostů.

Nejhorší situace tradičně bývá v lesních porostech drobných vlastníků lesa, ve správním obvodu ORP Blansko se jedná o lesy ležící na území obcí Lipůvka, Sloup, Černá Hora, Újezd u Černé Hory, Žernovník, Býkovice, Dlouhá Lhota a Brťov-Jeneč.

Drobní vlastníci lesa, přes opakované výzvy od svých odborných lesních hospodářů, nečiní žádná efektivní opatření k eliminaci kůrovce. Většina přistupuje ke kácení kůrovcem napadených stromů až po písemné výzvě orgánu státní správy lesa, kterým je pro území ORP Blansko odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko.

Následné správní řízení končí zpravidla pokutou, protože vlastník si de facto neplnil svou zákonnou povinnost, která mu ukládá provádět účinná opatření tak, aby předešel a zabránil působení škodlivých činitelů na les.

Připomínáme tedy vlastníkům lesa jejich povinnost starat se o lesní porosty v jejich vlastnictví. Včasným zásahem tak předejdou nejen pokutě, ale zejména šíření kůrovce do okolních porostů.

odbor životního prostředí

 

Brzy v Blansku


19.02. 09:00 h, informační centrum
Blanka slaví 20 let