Kácení dřevin rostoucích mimo les

18. října 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1753×

Od počátku listopadu do konce března následujícího roku probíhá období vegetačního klidu dřevin a na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko tak přibývají žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Příslušné formuláře „Žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ jsou k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí anebo na podatelně městského úřadu na náměstí Republiky či na internetových stránkách města Blanska.

Dle platné právní úpravy může dřevinu rostoucí mimo les pokácet bez povolení místně příslušného úřadu každá osoba, která je vlastníkem a současně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je menší než 80 cm.

Bez povolení lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 metrů čtverečných. Současně však musí být splněna podmínka, že dřeviny nenáleží do významného krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném území a nepatří k památným stromům.

V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu let 2016/2017 vydal odbor životního prostředí MěÚ Blansko celkem 42 rozhodnutí k pokácení 59 kusů stromů rostoucích mimo les na území města Blansko a jeho městských částí.

Za pokácené dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v celkovém počtu 70 kusů stromů. V počtu vydaných rozhodnutí jsou i tři rozhodnutí, kterými bylo požadované kácení dřevin rostoucích mimo les zakázáno. Důvodem zákazu kácení dřevin byl jejich dobrý zdravotní stav.

Z výše uvedeného výčtu povolených kácení dřevin představovalo největší zásah do zeleně pokácení 8 ks jabloní při rekonstrukci plynovodu na ulici Pražská a dále pokácení 5 ks bříz z důvodu budování komunikace na Starém Blansku.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter