Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Když se škola stěhuje do centra dění

27. října 2017, cestovní ruch, přečteno: 745×

Dvakrát ročně přichází období, kdy z tradičního režimu školní výuky na Střední škole gastronomické, s. r. o. Blansko nezůstane kámen na kameni.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V jarním čase je to realizace barmanské soutěže, která pod názvem „Amundsen cup“ zdobila kalendář akcí města Blanska po celých čtrnáct let, a která v tom patnáctém, v březnu 2018, dostane zcela novou podobu v podobě soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek.

A podzim – to je zase doba, kdy se život školy nese plně v duchu přípravy na svatomartinské slavnosti. Atmosféra této prestižní akce je ve třídách i kabinetech již dlouho před jejím konáním všudypřítomná a člověk by se nedivil, kdyby se na chodbách školy objevil i bílý kůň...

Blanenské Vítání svatého Martina znamená skutečný vrchol v mimovýukových aktivitách Střední školy gastronomické a bezpochyby největší akcí, na které se škola organizačně podílí. A je také nejvýznamnější příležitostí, kdy se široká veřejnost může blíže seznámit s úrovní odborných dovedností studentů, s filozofií a směřováním celé školy a také s nápaditostí, s jakou je přistupováno k naplňování jednoho z hesel, jimiž se pedagogové školy řídí při své práci: Méně v lavicích, více v realitě!

Tak jako každým rokem se bude i letos tato soukromá škola podílet na úsilí o nezapomenutelný svatomartinský víkend především v areálu Centra sv. Martina. Vše, co má připraveno pro veřejnost, se odehraje tradičně hlavně v prvních dvou dnech trvání akce, tj. v pátek 10. a v sobotu 11. listopadu. A nebude toho málo, čím se bude snažit zpříjemnit návštěvníkům sváteční dny.

Posuďte sami:

Krátce po slavnostním zahájení celé akce, které proběhne v režii školy v pátek dopoledne na farním dvoře, a které celému světu v podobě vyzvánění zvonu oznámí, že blanenské třídenní slavnosti právě začaly, bude v areálu kolem kostela přivítán každý, koho by zajímaly třeba:

  • komentované prohlídky interiéru kostela,
  • medové prohlídky věže kostela (tj. s medovinou nebo medovým čajem),
  • večerní prohlídky věže kostela při svíčkách,
  • panelová expozice o sv. Martinovi a svatomartinských tradicích,
  • řezbářská scenérie „Příjezd sv. Martina“,
  • soutěžní hra pro děti „Martin ti napoví...“,
  • svatomartinský bar s proslaveným martinským bílým punčem,
  • kavárnička s projekcí v době přivítání sv. Martina po světýlkovém průvodu...

…a to ještě pořád není vše.

Proto věříme, že se také v tomto roce dočkají všichni studenti oborů Cestovní ruch, Barman-sommelier nebo Kuchař-číšník stejně hojné návštěvnosti jako v letech dřívějších, a oni budou moci odprezentovat to, co se naučili.

Aby i tentokrát to velké škrtání rozvrhu hodin a stěhování celé školy do samotného centra dění stálo za to.

Aby byli spokojeni všichni příchozí se servisem, který pro ně byl připraven, aby akce, která je skutečně nevšedním zážitkem pro občany i návštěvníky města, byla zase o něco lepší, a také aby instituce, která již zanedlouho ponese nové, přesnější jméno Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s. r. o. Blansko, dostála tomuto hrdému názvu se ctí.

stredni-skola-gastronomicka-blansko-77674-0_550.jpg

stredni-skola-gastronomicka-blansko-18600-0_550.jpg
Soukromá škola připravuje v rámci Vítání svatého Martina v Blansku nezapomenutelný svatomartinský víkend pro malé i velké především v areálu Centra sv. Martina. Foto: archiv školy

Martin Jaglář
zástupce ředitelky Střední školy gastronomické, s. r. o. Blansko

 

Brzy v Blansku


22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík