BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střed města čekají další úpravy

3. října 2017, ostatní, přečteno: 1124×

Blanenští budou ještě letos pokračovat v postupné revitalizaci středu města v bezprostředním okolí nově vzniklé odpočinkové zóny. Výsledkem mají být kromě kompletní úpravy hlavní pěší trasy i podélná parkovací stání a více zeleně.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V rozpočtu jsme letos vyčlenili na úpravy středu města 3,5 milionu korun. Kromě revitalizačních prací v bezprostřední blízkosti odpočinkové zóny dojde i na opravu chodníku v ulici Seifertově, a to v úseku od Komerční banky směrem do středu města, nebo k otevření prostranství blízko stávajícího přechodu k bývalé hasičce,“ uvedl místostarosta Jiří Crha.

Právě v tomto místě, kde je aktuálně umístěna vývěska Kulturního střediska města Blanska, se odkácením stromů a zrušením jednoho parkovacího místa pro autobusy otevře cesta z náměstí Republiky k podzámčí.

Hlavním důvodem plánovaných úprav je podle místostarosty Crhy nejen zlepšení komfortu pěších, ale i jejich bezpečnost, kterou si od zpřehlednění stávajících ploch blanenští radní slibují především.

„V jednání jsou také podélná parkovací stání pod oddychovou zónou, tedy v blízkosti městské knihovny a informační kanceláře. Ta budou určena mimo jiné i pro zásobování budoucí kavárny. Předpokládáme ale, že díky nim dojde rovněž k výraznému omezení případů, kdy řidiči vjíždějí v těchto místech i přes zákazovou značku do jednosměrné ulice.“

Blanenští se při přípravě projektové dokumentace snažili co nejvíce přizpůsobit pohybu pěších, kteří se mnohdy vydávají mimo stávající chodníky přes travnaté plochy, jako je tomu například u přechodu pro chodce k bývalé Dukle z ulice Rožmitálovy. 

Na zhotovitele uvedených prací se aktuálně připravuje výběrové řízení. Hotovo by mělo být ještě do konce tohoto roku. V dalších úpravách hodlá vedení města pokračovat i v roce příštím.

Ve věci plánované kavárny Blanenští finišují s projektovou přípravou, v průběhu října pak vypíšou výběrové řízení. Samotná realizace stavby bude technologicky, a tudíž i časově náročnější. „Objekt se bude skládat z více samostatných prvků zhotovených různými výrobci, ty pak budou postupně kompletovány přímo na místě,“ vysvětluje Jiří Crha.

Hodně otazníků stále zůstává v souvislosti s dokončením a převzetím stavby úpravy prostranství po bývalém hotelu Dukla. V pořadí již třetí termín, dokdy měl být park v centru Blanska městu předán, vypršel 30. září. 

Zhotovitel stavby musí do 5. října, kdy je plánována kolaudace, odstranit veškeré vady a nedodělky. Jedná se o úpravu linie schodů, dokončení pergoly, zábradlí a dosazení stromů.

„I přesto, že si velmi dobře uvědomujeme, že tato záležitost vyvolává ve městě řadu emocí, nemůžeme postupovat jinak, než trvat na kvalitně odvedené práci, proto převezmeme stavbu až ve chvíli, kdy bude odpovídat tomu, jak byla navržena,“ zdůraznil na závěr Crha. 

vizualizace-uprav-ve-stredu-mesta-80978-0_550.jpg
Sadové úpravy ve středu města Blanska. Vizualizace: archiv odboru INV

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918