Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Upozornění na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi

6. října 2017, tiskové zprávy, přečteno: 791×

Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, či nově i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení.

Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohly pozemky se ziskem nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.

V případě, že vlastníte pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, obracejte se s nabídkou na prodej pozemků přednostně na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Petr Beneš
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese