Pozor na smlouvy o úplatné registraci

13. října 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1489×

Na živnostenský úřad se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností nabídky spočívající v zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Upozorňujeme podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku, souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění, je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!

Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná taková zákonem stanovená povinnost neexistuje.

V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností, a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.