Upozornění pro pořadatele akcí pořádaných v Rekreační oblasti Palava

12. října 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1450×

V souladu s Vyhláškou č. 1/2001, kterou se vydává Provozní řád pobytu na území „Rekreační oblast Palava“, je nutné, aby veškeré pořádané akce v této oblasti byly předem schváleny Radou města Blanska a provozovatelem rekreační oblasti, kterou je společnost Služby Blansko, s. r. o.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Upozorňujeme tedy pořadatele akcí, aby tento fakt brali v potaz a doručili žádosti o pořádání akcí s takovým předstihem, aby je stihla před konáním akce projednat Rada města Blanska.

Termíny konání zasedání rady najdete na www.blansko.cz.

Žádosti se podávají na odboru komunální údržby.