Změna podmínek využití ploch v Územním plánu Blansko

20. října 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2506×

Na 15. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhlo 9. září 2017, byla vydána změna Územního plánu Blansko B2015-Z2.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Touto změnou došlo zejména ke zpřísnění původně stanovených podmínek využití u ploch individuální rekreace „RI“, u ploch zeleně soukromé a vyhrazené „ZS“ (zahrady) a k úpravě definice obecné části podmínek využití ploch v zastavěných plochách bydlení.

Změny v řešení Územního plánu Blansko jsou dostupné na webových stránkách města Blanska www.blansko.cz, v části věnované činnosti odboru stavební úřad, v sekci „vydané územní plány a změny“ pro Blansko, pod položkou „Změna B2015-Z2“. Nejlépe jsou patrné ve srovnávacím textu, připojeném za odůvodnění v PDF souboru (od strany 105 do strany 166).

V obecných podmínkách pro plochy bydlení se jedná zejména úpravu kapitoly A.6.4.3 textové části, kde byl poskytnut jednoznačný výklad i pro situace, kdy je v zastavěném území stavebně využito více než 30 % plochy.

V plochách pro individuální rekreaci bylo cílem této změny zejména omezení negativních tendencí spočívajících v rozšiřování obytné zástavby. Plochy rekreace nejsou vybaveny odpovídající veřejnou infrastrukturou, jsou určeny primárně pro rekreaci, a nikoliv pro trvalé bydlení.

Na konkrétních příkladech je zřejmé, že postupné rozšíření bydlení negativně ovlivňuje původní rekreační funkci. Nyní je tedy nově podle upravených podmínek zástavba limitována maximální zastavěnou plochou do 50 m² a výškovým omezením objemů staveb (kapitola A.6.2.2.1).

K podobné úpravě došlo i v plochách funkčního typu „ZS“ (zahrady), kde rovněž docházelo ke zneužívání území. Po poslední změně je tedy v Územním plánu Blansko nově stanovena pouze možnost umístění staveb nepodsklepených přízemních zahradních domků se zastavěnou plochou do 25 m² (kapitola A.6.3.1.2).