Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotky SDH města Blanska

9. listopadu 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 615×

Město Blansko každoročně využívá dotační program Jihomoravského kraje v oblasti podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen jednotek SDH) na nákup věcných prostředků (výstroje a výzbroje), opravy hasičských zbrojnic, případně na spolufinancování požárních vozidel.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město má zřízeno sedm jednotek SDH, pro které bylo v roce 2017 podáno osm žádostí na Jihomoravský kraj v rámci uvedeného programu. Bylo schváleno šest žádostí v celkové výši 442 tis. Kč.

Část této dotace ve výši 252 tisíc Kč je určena na spolufinancování nákupu výstroje a výzbroje pro čtyři jednotky SDH. Budou jim pořízeny především zásahové oděvy, boty a rukavice. Další podpora ve výši 190 tisíc Kč bude určena na opravy a úpravy hasičské zbrojnice v místní části Klepačov.

Zatím největší podporu našich jednotek SDH z dotačního programu Jihomoravského kraje jsme získali v roce 2016, a to ve výši 1.150 tisíc Kč. Z toho bylo určeno 200 tisíc Kč na věcné vybavení, 450 tisíc Kč na opravy šesti hasičských zbrojnic a 500 tisíc Kč na spolufinancování nového požárního automobilu pro jednotku v Dolní Lhotě.

Díky podpoře Jihomoravského kraje je vybavenost, a tím i akceschopnost jednotek SDH města Blanska, na velmi dobré úrovni.

odbor hospodářské správy