Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Jak si vyřídit voličský průkaz

15. listopadu 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1614×

Blíží se volba prezidenta republiky. První kolo voleb se uskuteční 12.01. a 13.01.2018, případné druhé kolo bude 26.01. a 27.01.2018. Přinášíme postup pro podání žádosti o voličský průkaz.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Stručný postup pro vyřízení voličských průkazů na volbu prezidenta republiky pro občany s trvalým pobytem v Blansku

O voličský průkaz lze požádat ode dne vyhlášení volby prezidenta (tj. od 28.srpna 2017) na Městském úřadě Blansko, nám. Republiky 1, odbor vnitřních věcí, správní oddělení – ohlašovna a evidence obyvatel.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky
  • osobně

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu
  • způsob doručení voličského průkazu (požaduje-li volič jeho zaslání, uvede i adresu, na  kterou má být voličský průkaz zaslán)

Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné a elektronické podobě je 7 dnů před volbami, tj. 5. ledna 2018.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu až do okamžiku uzavření stálých seznamů, tj. 10. ledna 2018.
Městský úřad vydá voličské průkazy s vyznačení, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta nejdříve 15 dnů předem, tj. 28. prosince 2017. 

Voličský průkaz lze předat:

  • osobně voliči
  • osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
  • zasláním na uvedenou adresu v žádosti

V případě, že by volič žádal o voličský průkaz pouze pro druhé kolo volby prezidenta, tak se termíny pro podávání žádosti posouvají. Pro listinnou a elektronickou podobu žádosti je nejzazší termín 19. ledna 2018 a pro osobní žádost je 24. ledna 2018.

V případě dotazů se obracejte na paní Dagmar Ševčíkovou, tel. 516 775 809.


Formulář žádosti o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky – DOC | PDF

odbor hospodářské správy

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík