Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město Blansko vyhlásilo dotační program pro oblast sociálních služeb

10. listopadu 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 615×

Město Blansko podporuje formou dotací poskytovatele sociálních služeb, kteří působí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a poskytují služby občanům správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k zajištění, zkvalitnění a případně rozšíření nabídky v oblasti sociálních služeb na území správního obvodu.

Dotační program pro rok 2018 na „Podporu poskytování sociálních služeb z prostředků města Blanska definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,“ schválila a vyhlásila Rada města Blanska na své 67. schůzi, konané dne 17.10.2017, usnesením číslo 5.

Podporováni budou poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zařazeni do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2018 a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2018 s platným pověřením k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu a poskytují služby občanům správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.

Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádost o dotaci podávat v termínu od 13.11.2017 do 06.12.2017 na Městském úřadě Blansko, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko. Žádost musí být doručena v tištěné podobě nejpozději v den uzávěrky, a to 06.12.2017 do 17 hodin, na adresu poskytovatele dotace. Nepostačuje její předání k poštovní přepravě.

Podrobnější informace lze získat osobně (po předchozí telefonické domluvě) na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1, Blansko. Kontaktní osobou pro sběr žádostí a individuální konzultace je Mgr. Bc. Ivana Kouřilová, email: kourilova@blansko.cz, tel. 516 775 402.

Další podrobné informace k vyhlášenému dotačnímu řízení najdou žadatelé na webových stránkách www.kpss-blansko.cz.

odbor sociálních věcí