Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva

27. listopadu 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 502×

Zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 05.12.2017 ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na nám. Republiky 1. Začátek je v 15:30 hodin. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva města
3. Prodej pozemků
4. Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
5. Finanční spoluúčast města na akcích „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
6. Průmyslová zóna Blansko
7. Podpora rozvoje lokalit pro bydlení – Horní Lhota, Na Familiích
8. Ostatní záležitosti oddělení Investic
9. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2018-2020
10. Úplné znění zřizovací listiny Nemocnice Blansko
11. Zadání změny Regulačního plánu Blansko – střed města
12. Rozpočtová opatření
13. Zaměstnanecký fond
14. Návrh rozpočtu Města Blansko na rok 2018
15. Individuální dotace
16. Dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti pro rok 2018
17. Dotace z oblasti sportu pro rok 2018
18. Cena města Blansko
19. Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací (oblast školství a Kulturní středisko města Blanska)
20. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/001033/KOM/DS – Služby Blansko, s. r. o.
21. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva
22. Stanovení odměny předsedům komisí rady, kteří nejsou členem zastupitelstva
23. Zvýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva – oddávajícím
24. Stanovení příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku uvolněným členům zastupitelstva
25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
26. Interpelace členů zastupitelstva

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918
02.11. 19:00 h, Dělnický dům
Tři muži na špatné adrese