Pronájem nebytových prostor na nám. Svobody

15. listopadu 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 2467×

Město Blansko pronajme nebytové prostory (obchodní prostory) na nám. Svobody 6, Blansko o celkové výměře 66,59 m2. Pronájem bude možný od 01.03.2018.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Žádosti o pronájem musí obsahovat:

  • jednoduchý podnikatelský záměr
  • návrh nájemného v Kč/měsíc (minimální měsíční částka musí činit 10.000,- Kč + platná sazba DPH)
  • kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (tel. 516 775 132), a to v zalepené obálce s heslem „nám. Svobody 6 – NEOTVÍRAT“ do 06.12.2017 do 16:00 hod.

Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.