Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Výstavba silnice Na Famíliích v Horní Lhotě je u konce

6. listopadu 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 611×

V současné době probíhají dokončovací úpravy před kolaudací stavby. Konečné terénní úpravy (osetí travním semínkem) proběhnou až na jaře.

„Zhotovitel firma Moyses, s. r. o., aktuálně připravuje podkladové materiály pro kolaudaci. Kromě vybudování kompletně nové silnice, včetně všech podkladových vrstev v ní, došlo i na odvodnění lokality výstavbou stoky nebo na odstranění starých dřevin,“ uvedl místostarosta Jiří Crha, který zdůraznil, že nová silnice bude sloužit nejen stávajícím, ale i novým obyvatelům uvedené lokality jako přístupová páteřní komunikace.

familie-horni-lhota-70517-0_550.jpg

familie-horni-lhota-12975-0_550.jpg
Ulice Na Familiích v Horní Lhotě. Fotografie: J. Franchi

Nájezdy do domů si aktuálně řeší vlastníci pozemků a nemovitostí přímo se stavbou.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918