Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Zajištění kontroly spalinových cest

12. listopadu 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 656×

Vždy v podzimním období se začátkem topné sezony vzniká mezi obyvatelstvem i podnikateli potřeba k využití kominických služeb. Kontrolu, čištění a revize spalinové cesty smí však provádět pouze odborně způsobilé osoby.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Osobou odborně způsobilou pro provádění kontrol a čištění spalinové cesty je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, osobou odborně způsobilou pro provádění revizí je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.

Po provedení čištění anebo kontroly se vydává písemná zpráva s předepsanými náležitostmi. Kontrola a čištění spalinových cest se provádí podle Technických pravidel TPK 01-01 (Kontrola spalinových cest) a TPK 03-01 (Čištění spalinových cest) v termínech stanovených vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Vzhledem k tomu, že mezi poskytovateli kominických služeb se mohou vyskytovat i osoby bez odborné způsobilosti, je vhodné si předem tuto skutečnosti ověřit náhledem do veřejně přístupných rejstříků.

Živnostenský rejstřík je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu ČR na adrese www.rzp.cz, databáze odborně způsobilých osob kominíků-revizních techniků jsou dostupné na internetových stránkách Společenstva kominíků České republiky na adrese www.skcr.cz.

odbor Obecní živnostenský úřad

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík
26.12. 16:00 h, kostel sv. Martina
Vánoční koncert Rastislav