Obchod s potravinami v Lažánkách bude místním sloužit i po Novém roce. S podporou města

19. prosince 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 1844×

Zastupitelstvo schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace ve výši 180 tis. Kč pro rok 2018 pro společnost Jednota, spotřební družstvo v Boskovicích, aby zachovalo provoz prodejny potravin v Lažánkách. Z důvodu nízké kupní síly místních obyvatel by totiž, podle představenstva družstva, byl její další provoz bez přispění města nerentabilní.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

O osudu prodejny s potravinami v místní části Lažánky začali Blanenští jednat s družstvem COOP již v létě tohoto roku. „Předseda představenstva František Lžičař mě tehdy informoval o tom, že místní prodejna nedosahuje tržeb, které by zajistily alespoň minimální zisk, a že je tak již několik měsíců ve ztrátě. Dodal, že pokud město Blansko nebude prodejnu do budoucna dotovat, Jednota Boskovice bude nucena obchod po Novém roce uzavřít,“ uvedl starosta Ivo Polák.

„Rada města Blanska proto tuto záležitost na svém zasedání projednala, nicméně zaujala v této věci negativní stanovisko, protože takové řešení považovala za nesystematické. Materiál do zastupitelstva sice měl jít již v září, nakonec jsem se ho ale rozhodl stáhnout s tím, že město ještě vyslechne názory a stanoviska místního aktivu, který se k dané věci neměl do té doby možnost vyjádřit,“ upřesnil blanenský starosta.

Prioritním zájmem blanenských radních bylo dosáhnout souhlasu představenstva COOP ve věci prodloužení provozu prodejny do konce prvního čtvrtletí roku 2018. Jednota však žádost zamítla a trvala na jediném řešení formou dotace. 

Materiál se tak znovu vrátil na prosincové zasedání Zastupitelstva města Blanska. „Zastupitelé nakonec přihlédli k tomu, že především pro některé imobilní obyvatele této části města by se uzavření prodejny stalo neřešitelným problémem. Jednota proto požádala o individuální dotaci, s městem pak uzavřela veřejnoprávní smlouvu, která zaručuje provoz prodejny i v příštím roce,“ dodal Polák.

Osud jediné prodejny potravin v Lažánkách tak mají do budoucna ve svých rukou hlavně místní obyvatelé, pravidelnost a hodnota jejich nákupů.

coop-v-lazankach-53863-0_550.jpg
Prodejna potravin COOP v části města Lažánky. Foto: J. Franchi

red