BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Od ledna si Blanenští připlatí za vodu

8. prosince 2017, ostatní, přečteno: 804×

Domácnosti na Blanensku musejí počítat od příštího roku s tříprocentním nárůstem ceny vodného i stočného. Podle nového ceníku Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko tak lidé od ledna zaplatí za kubík vody 96,81 koruny.

Porovnání ceny za kubík vody v letech 2017 a 2018 (včetně DPH):

  2017 (Kč) 2018 (Kč) Rozdíl (Kč) Nárůst (%)
vodné 46,75 48,15 +1,40 2,99
stočné 47,24 48,66 +1,42 3,01
vodné + stočné 93,99 96,81 +2,82 3,00

Úprava ceny představuje pro čtyřčlennou rodinu, která spotřebuje 120 m³ za rok (průměrná spotřeba na okrese Blansko), zvýšení o cca 340 Kč ročně, je-li fakturováno vodné i stočné. V případě fakturace pouze vodného se pak náklady v příštím roce navýší zhruba o 170 Kč za rok.

„Cena vodného i stočného musí garantovat, že Svazek je schopen zafinancovat investiční a provozní náklady nejen u projektů, na které žádá dotaci, ale ufinancovat také provoz a postupnou obnovu veškerého majetku Svazku, a to pod podmínkou, že nebude překročena výše tzv. sociálně únosné ceny,“ upřesnil ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti, a.s. Petr Fiala.

Předsednictvo Svazku vodovodů a kanalizací Blansko schválilo cenu vodného a stočného od 1. ledna 2018 v obcích, městech a městysech Svazku na svém zasedání dne 13. listopadu 2017.

Komentář k ceně vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko pro rok 2018 je k dispozici na http://www.svazek-boskovice.cz/.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918