Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

V zámeckém parku město pokácí dva stromy

6. prosince 2017, zprávy z MěÚ, přečteno: 865×

Na základě prohlídky stromů v zámeckém parku město Blansko objednalo vypracování znaleckého posudku na dva stromy: lípu srdčitou a javor mléč, které rostou naproti schodům k Zámecké Sýpce.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Výsledek posudku je takový, že lípa srdčitá je celkově v havarijním stavu a při větší zátěži hrozí destrukce stromu zřícením. Proto je doporučeno z bezpečnostního i zdravotního důvodu strom asanovat.

Javor mléč sice v havarijním stavu není, je však silně poškozený, a jeho existence je ohrožena zejména tlakovou vidlicí kosterních větví s nebezpečím havárie.

Strom má malou perspektivu dalšího dobrého vývoje a jeho stav se bude pouze zhoršovat, je tudíž doporučen k asanaci z bezpečnostních důvodů.

V současné době bylo vydáno povolení ke kácení těchto stromů, proto budou v nejbližší době odstraněny.

odbor komunální údržby

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík