Webové stránky Sdružení obrany spotřebitelů jsou bezbariérové

21. prosince 2017, tiskové zprávy, přečteno: 1712×

Význam informovanosti je v dnešní době doslova nedocenitelný. Vědět, co je nového ve světě kolem, je jednou ze základních potřeb většiny lidí. O funkci internetu, jako zdroje informací, dnes již nikdo nepochybuje a počet jeho uživatelů se neustále zvyšuje. Mnoho lidí si jej zvyklo využívat k získávání zpráv, a to především takových, ke kterým by se jinak vůbec nedostali.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na internetu se ovšem pohybuje také velká skupina uživatelů, kteří mohou mít s některými stránkami problémy. Mezi ně patří lidé se zrakovým postižením.

Během naší dosavadní spolupráce s organizacemi sdružujícími osoby se smyslovými handicapy, s nimiž jsme v minulých letech zorganizovali řadu vzdělávacích akcí pro jejich klienty, jsme byli upozorněni na absenci, či těžkou dostupnost informací o spotřebitelských právech.

Zjistili jsme, že právě osoby se smyslovým postižením bývají poměrně častým terčem různých podvodů a nekalých praktik. Problém nedostatečné orientace v těchto oblastech vedou ke značným problémům, finančním ztrátám a ztěžují už tak náročný život zdravotně postižené osoby.

Dlouhodobým řešením tohoto problému je prohloubení znalostí a orientace ve spotřebitelské oblasti. Právě prevence hraje v případě handicapovaných osob velmi důležitou roli.

Úprava webových stránek SOS MaS, z. s, pro lepší přístupnost lidem se zrakovým postižením

Důležitý krok naší organizace proto vedl k úpravě webových stránek tak, aby byly pro zrakově postižené osoby jednoduše přístupné a oni mohli snadno získat potřebné informace o svých právech.

Při realizaci tohoto projektu jsme využili bohatých zkušeností organizace TyfloCentrum Brno, o. p. s., která se věnuje právě oblasti využití internetu jako nástroje pro odstraňování komunikačních a informačních bariér zdravotně postižených občanů a jejich institucí.

Společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s., provedla test našich webových stránek na úroveň přístupnosti pro skupinu těžce zrakově postižených uživatelů internetu, kteří jsou v přístupu k internetu a získávání informací z něj velmi znevýhodněni. Tento výstup nám posloužil jako odrazový můstek pro odstranění nedostatků a úpravu webových stránek tak, aby byly pro zrakově postižené osoby přístupné a přehledné a oni mohli snadno získat potřebné informace o svých právech.

Jaké změny byly na stránkách SOS MaS, z. s., provedeny?

Do našeho administračního systému jsme nainstalovali podpůrné doplňky v systému, které lépe označují jednotlivé části webové stránky pro čtecí zařízení, zlepšují ovládání z klávesnice nebo zvýrazní jednotlivé důležité prvky pro lepší orientaci. 

Upravili jsme texty tak, aby byly dobře čitelné. Doplnili jsme textové popisky jednotlivých prvků, protože asistenční technologie rozpoznají obrázky a grafické prvky, ale dokáží je popsat jen tak, jak je na stránkách nastaveno. Zjednodušili jsme naše menu.

Máme velmi rozsáhlé stránky, protože se svým návštěvníkům snažíme přinést co možná nejvíce potřebných informací. Díky změně struktury textů a rozložení stránek se nám daří počet stránek zredukovat.

Na naší „bezbariérové“ webové stránce se nyní uživatel se zrakovým postižením:

  • snadno a samostatně dostane k informacím, které jsou na ní publikovány,
  • bez obtíží ovládá její aktivní prvky a funkce.

Tyto změny ovšem nejsou přínosem pouze pro osoby se zrakovým postižením, ale pro všechny uživatele webu. Díky nim jsou naše stránky uživatelsky přívětivější, přehlednější a lépe ovladatelné. Návštěvníci nyní jednoduše najdou potřebné informace, které se jim snažíme přinášet.

 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.