Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

K soustavě centrálního zásobování teplem se připojí další objekty

17. ledna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 835×

V loňském roce se město Blansko rozhodlo odkoupit soustavu centrálního zásobování teplem v Blansku (dále jen CZT). Tímto rozhodnutím došlo k výraznému snížení ceny tepla pro odběratele z částky 692 Kč na částku 535 Kč vč. DPH za 1 GJ. Pro letošní rok byla projednána a schválena cena ještě nižší, a to ve výši 528 Kč vč. DPH za 1 GJ.

O výhledu do budoucna promluvil starosta města Ivo Polák:

„Rada města, v souladu se svým původním prohlášením o připojování nových objektů k CZT, rozhodla o připojení Základní a Mateřské školy na Dvorské ulici tak, aby se stabilizovala cena a množství dodávaného tepla. Realizace tohoto záměru proběhne v průběhu letních prázdnin tohoto roku.“

Letos město intenzivně připravuje i převzetí provozování soustavy CZT na městskou společnost Služby Blansko, s. r. o., což spočívá především v získání licencí na výrobu a distribuci tepla, přípravě smluvních vztahů s městem, dodavateli energií a zejména s odběrateli.

„Naším cílem je připravit nové smlouvy s odběrateli tepla, které budou zpracovány dle vzorových smluv Energetického regulačního úřadu. Cena za dodávku tepelné energie pak bude nově stanovena jako jednosložková cena. To zjednoduší orientaci ve spotřebě a platbách všem odběratelům,“ upřesnil blanenský starosta.

„Nejen na toto téma chystáme ve druhé polovině února schůzku s odběrateli. Na tuto akci dostanou pozvánku nejen současní odběratelé tepla, pozvání platí samozřejmě pro všechny, kteří mají o tuto problematiku zájem,“ upřesnil Polák záměry města.

„Rád bych poděkoval všem kolegyním a kolegům v zastupitelstvu, kteří svým konstruktivním přístupem umožnili provést všechny naše kroky vedoucí ke snížení ceny tepla pro obyvatele města Blanska. Stejně tak oceňuji přístup společnosti ZT Energy, protože na všech jednáních, která probíhala, projevila velice vstřícný postoj k projednávaným tématům,“ dodal starosta na závěr.

kotelna-30973-0_550.jpg
K modernizaci technologií kotelen ve městě Blansku došlo v letech 2002–2003. Foto: S. Mrázek

red