Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Knihovna představuje novinky v knihovním řádu

6. ledna 2018, kultura, přečteno: 774×

Od 2. ledna 2018 platí v knihovně nový knihovní řád. Obsahuje několik novinek a úprav oproti původnímu.

Jedná se především o úpravy doby výpůjčky. Zvukové nosiče a noviny s časopisy (periodika) nově půjčujeme na 14 dní. Výpůjční doba může být následně 1× prodloužena. Naučnou literaturu z oddělení studovny a čítárny je možné půjčit také na 14 dní, ale bez možnosti dalšího prodloužení.

Nově jsme do naší nabídky zařadili oblíbenou Albi tužku a knihy Kouzelné čtení. Ty je možné si vyzkoušet na dětském oddělení a zapůjčit na maximálně 14 dní i domů (ale bez možnosti prodloužení).

Další změnou je vytvořený status NOVINKA. Jedná se o knihu, jejíž datum zápisu do fondu knihovny je kratší než 12 měsíců. Takovou knihu je možné vypůjčit standardně na měsíc, ale není možné výpůjčku prodloužit.

V rámci rozšíření služeb mají registrovaní čtenáři nově možnost využít kulturní místnost knihovny ke studijním účelům. Informace o obsazenosti kulturní místnosti rádi sdělíme. Ideální je to například pro skupiny studentů, kteří potřebují nerušeně pracovat na nějakém společném projektu.

U internetových služeb jsme pro neregistrované čtenáře upravili dobu zdarma strávenou na internetu na 15 minut. Čtenáři s platnou registrací mají přístup na internet zdarma po dobu 60 minut. V práci je pak možné pokračovat za drobný poplatek, 10 Kč/15 minut.

Další novinkou pro registrované čtenáře je služba „Odlož knihu“. Je určena pro čtenáře, kteří nemají čas si vybrané knihy hledat v knihovně a chtějí si je jen vyzvednout. Jakmile knihovník potvrdí vyřízení objednávky, budou na čtenáře knihy čekat tři dny. Tato služba je zpoplatněna částkou 10 Kč/kus. Nepleťme si ale tuto službu se stále nabízenou Rezervací. Rezervace je možné dělat jen na momentálně vypůjčené jednotky, zatímco služba „Odlož knihu“ se týká knih aktuálně umístěných v knihovně. V případě zájmu je možné knihy „odkládat“ přímo v on-line katalogu knihovny, případně na e-mailu: informace@mk.blansko.cz nebo i telefonicky.

Poslední nově zřízenou službou je Monitoring tisku. Opět ji mohou využít všichni registrovaní čtenáři, a je zdarma. Její podstatou je e-mailové zasílání přehledu novinových článků o Blansku. Zájemci se prosím hlaste na oddělení studovny a čítárny.

Drobné úpravy jsme provedli i v ceníku. Levnější je rezervace knihy, za 5 Kč. Snížili jsme také roční registrační poplatek pro držitele Seniorpasu na 40 Kč a senioři nad 70 let mají roční registraci nově zdarma.

Nový knihovní řád včetně příloh je k nahlédnutí na každém oddělení knihovny a také je možné si vše přečíst na webových stránkách www.knihovnablansko.cz.

Městská knihovna Blansko

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík