Místní akční skupina Moravský kras představuje nové dotační výzvy v programech IROP a PRV

18. ledna 2018, tiskové zprávy, přečteno: 1386×

MAS Moravský kras, z. s., se již dlouhodobě podílí na všestranném rozvoji zdejšího regionu, mimo jiné také dotační podporou kvalitních projektů z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Ať jde o projekty podnikatelské, vzdělávací, kulturní, sociální nebo volnočasové, všechny spojuje jejich účelnost, inovativní přístup k řešení problémů a pozitivní přínos pro oblast Moravského krasu a její obyvatele.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V současném programovém období má již MAS MK za sebou administraci čtyř výzev, z toho
dvou v rámci Operačního programu zaměstnanost, jedné v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) a jedné v rámci Programu rozvoje venkova.

Momentálně jsou pro zájemce o podporu otevřeny další dvě výzvy, a to Terminály veřejné dopravy a systémy P+R (park & ride) v IROP a šest fichí ve výzvě PRV.

Program IROP: 4. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem Terminály veřejné dopravy a systémy P+R (park & ride), s datem ukončení příjmu žádostí o podporu 2. března 2018.

Tato konkrétní výzva je určena zejména kraji, obcím, dobrovolným svazkům obcí, či organizacím těmito subjekty zřizovanými, případně dopravcům ve veřejné dopravě.

Program rozvoje venkova: 2. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, s datem předkládání žádostí do 27. března 2018. 

Tato výzva je rozdělena do šesti fichí: konkurenceschopné zemědělství, konkurenceschopné potravinářství a krmivářství, zakládání a rozvoj podniků, ochrana přírodního dědictví, konkurenceschopné lesnictví a spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích. Oprávnění žadatelé jsou konkrétně definováni u jednotlivých fichí.

Kancelář MAS MK ve Sloupě je připravena poskytnout všem potenciálním žadatelům veškeré potřebné informace a součinnost. Pro veřejnost a žadatele je zde také možnost navštívit seminář věnovaný problematice přípravy projektů, který se koná 30. ledna 2018 v 9 hodin v sídle MAS MK ve Sloupě.

Více se o aktuálních výzvách dozvíte na www.mas-moravsky-kras.cz, kde najdete kontakty na zaměstnance MAS Moravský kras pověřené poskytování informací k vyhlášeným výzvám.

Klára Kučerová
MAS Moravský kras, z. s.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter