Rybáři na Blanensku

29. ledna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1714×

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko hospodaří, jak na vodách pstruhových, tak i mimopstruhových, místní organizace Moravského rybářského svazu Blansko, Adamov a Rájec-Jestřebí, které v současné době evidují celkem 1 858 členů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Z uvedeného počtu je zhruba každý šestý rybář ve věku do patnácti let (319 členů). Nejpočetnější zastoupení má blanenská organizace, která sdružuje 1 287 členů.

Základním dokladem každého rybáře je rybářský lístek, který vydávají odbory životního prostředí obcí s rozšířenou působností. Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko vydal v roce 2017 celkem 459 rybářských lístků, jak výměnou stávajícím rybářům, tak i novým adeptům rybolovu.

Opět převládaly lístky s dobou platnosti na deset let se správním poplatkem 500 Kč (252 kusů). Od listopadu se začaly vydávat také lístky na dobu neurčitou se správním poplatkem 1.000 Kč, kterých bylo za poslední dva měsíce loňského roku vydáno čtyřiatřicet.

Pokud žadatel předloží s příslušnou žádostí potřebné doklady (doklad o získané kvalifikaci, doklad o zaplacení správního poplatku a doklad totožnosti), odbor životního prostředí rybářský lístek vystaví na počkání.

Příslušný formulář „Žádosti o vydání rybářského lístku“ je k dispozici buď přímo na odboru životního prostředí, na podatelně městského úřadu v Blansku na nám. Republiky 1 nebo na internetových stránkách města Blanska https://www.blansko.cz/soubory/formulare/zivotni-23.pdf.