Speciálně pedagogické centrum otevřelo pobočku v Blansku

8. ledna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 863×

Děti předškolního a mladšího školního věku s vadami řeči z Blanska nebudou muset nadále za odbornou péčí dojíždět do Brna či Vyškova. Speciální pedagogické centrum (SPC) při ZŠ a MŠ logopedické na Veslařské ulici v Brně otevřelo 1. prosince svou pobočku v budově OSSZ v Blansku na Seifertově ulici.

„Speciální pedagožky-logopedky poskytují nejen individuální podporu v rámci logopedické ambulance přímo v prostorách pobočky centra, ale i potřebná podpůrná opatření dětem a žákům ve školách či předškolních zařízeních v rámci terénních služeb,“ vysvětluje Petra Skotáková, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

Prostřednictvím komplexní odborné poradenské péče pracovnice pobočky zabezpečují potřebnou systematickou poradenskou, konzultační či terapeutickou službu v oblasti vad řeči, a to dle potřeb a charakteru řečových obtíží jednotlivých dětí.

„Na rozdíl od klinických logopedů se ale nezaměřují pouze na redukci řečových vad, hledají vhodnou psychoterapii s důrazem na terapii rodinnou, spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou, navrhují rovněž zařazení dítěte speciálních škol, na individuální integraci a podobně,“ připomněla Skotáková na závěr.

specialne-pedagogicke-centrum-26258-0_550.jpg

specialne-pedagogicke-centrum-74489-0_550.jpg
Fotografie: J. Franchi

Objednávky služeb přijímají:

  • PaedDr. Božena Kuthanová, tel.: 775 883 529
  • PhDr. Veronika Girglová, Ph.D, tel.: 775 879 406

red

 

 

Brzy v Blansku


31.05. 17:00 h, Dělnický dům
Cena města Blansko
02.06. Galerie města Blanska
Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ
02.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
02.06. 21:15 h, zámecký park
Koncert kapely Nebe
04.06. 19:00 h, kino
Cyklus Živá paměť: JAROSLAV MARTINÁSEK