Výzva k nominování osob na udělení Ceny města Blanska za rok 2017

15. ledna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1965×

V souladu se Statutem Ceny města Blanska (dále jako „Cena“), schváleném zastupitelstvem města 5. prosince 2017, vyzýváme širokou veřejnost k zasílání nominačních listů osob, o kterých se domnívá, že by byly vhodnými laureáty Ceny.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

O udělení Ceny poté rozhodne Zastupitelstvo města Blanska.

Nominovat můžete osobu, která se narodila, žije, nebo je svým působením významně spojena s městem Blanskem, a svým působením významně přispěla k šíření dobrého jména města nebo svojí odbornou činností, morálními kvalitami či společenskou odpovědností přispěla k posílení mezilidských vztahů ve společnosti v kalendářním roce, za nějž je Cena udělována.

Cena může být udělena jak osobě žijící, tak in memoriam.

Nominovat lze osoby v těchto kategoriích:

a) za přínos v oblasti umění;

b) za přínos v oblasti sportu;

c) za přínos v oblasti vědy a techniky;

d) za záchranu lidského života;

e) za hrdinský čin jiný, než je záchrana lidského života;

f) za dílo nebo činnost výše neuvedenou, kterými fyzická osoba významným způsobem

pozitivně reprezentuje město Blansko.

Návrh je třeba předložit písemnou formou (formulář ve formátu PDF), a to nejpozději do 12.02.2018 na adresu:

město Blansko

odbor ŠKOL

nám. Republiky 1

678 01 Blansko