Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Město je v dobré hospodářské kondici. Blanenští tak mohou rozdělit více peněz v rámci dotací

7. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 924×

Město Blansko ve svém rozpočtu pro rok 2018 vyčlenilo značnou část finančních prostředků na podporu rozvoje sportu, kultury a zájmové činnosti na území města. Do oblasti sportu v letošním roce poputuje téměř 7,5 milionu korun, dalšími dvěma miliony korun pak podpoří místní kulturní a zájmovou činnost. Na dotace v sociální oblasti město počítá s necelými pěti miliony korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Nový model rozdělování dotací v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti přijalo zastupitelstvo města v září 2015. Jedná se o dva základní dokumenty, které slouží nejen poskytovateli dotací, ale také jejich příjemcům jako základní návod jak při poskytování a čerpání dotací transparentně postupovat.

Řeč je o „Koncepci podpory sportu“ a „Koncepci podpory kultury a zájmové činnosti“ ve městě Blansku na léta 2016–2023 a s nimi souvisejícími „Metodikami“. Poprvé byly dotace podle nového modelu rozděleny v roce 2016. Na základě analýzy uplatnění nových postupů a připomínek, především ze strany sportovních klubů a provozovatelů sportovišť, byly koncepční dokumenty pro rok 2017 upraveny, a v této verzi jsou účinné i v letošním roce.

„Do oblasti sportu bylo pro rok 2018 v rozpočtu města vyčleněno celkem 7 497 000 Kč (což dle pravidel odpovídá 3 % z objemu rozpočtovaných sdílených daní – pozn. red.). Naší snahou bylo, aby se sportovní kluby nepotýkaly s existenčními problémy zejména v době, kdy se zkomplikovala situace ohledně rozdělování dotací na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Proto byly dotace pro rok 2018 schváleny již na prosincovém zasedání zastupitelstva města (dotace, u nichž žadatelé požadovali částku přesahující 50 tis. Kč – pozn. red.), popřípadě na první lednové radě (dotace, u nichž žadatelé požadovali částku do 50 tis. Kč včetně – pozn. red.),“ vysvětluje místostarosta Jiří Crha.

„Ačkoli administrace celého dotačního řízení je časově velmi náročné, předpokládáme, že všechny dotační smlouvy budou poskytovatelem připraveny k podpisu nejpozději do poloviny února. Jakmile sportovní kluby dotační smlouvy podepíší, město jim uvolní finanční prostředky do třiceti dnů,“ upřesnil blanenský místostarosta.

Celková dotační částka byla rozdělena v rámci tří složek, a to na snížení cen pronájmů sportovních zařízení v majetku města, na provoz sportovních zařízení ve vlastnictví cizích subjektů a na vlastní činnosti sportovních klubů.

„Provozovatelem největšího počtu sportovišť na území města je městská organizace Služby Blansko. Tato společnost získala prostřednictvím dotace 4,5 milionu Kč za účelem snížení konečných cen pronájmů pro pravidelně sportující subjekty,“ připomněl Crha.

kryty-bazen-44844-0_550.jpg
Jedním ze sportovních zařízení, o které se město, prostřednictvím společnosti Služby Blansko, stará, je i krytý bazén. Blanenským lázně slouží více než čtyřicet let. Letos se plavci dočkají nového dna z nerezového plechu. Foto: S. Mrázek

„Mezi pět subjektů, provozujících další sportovní zařízení na území města, bylo rozděleno celkem 749 700 Kč (10 % z celkového objemu finančních prostředků – pozn. red.). Zbývající částka, tj. 2 247 300 Kč, pak připadla na sportovní činnost mezi devětadvacet ostatních sportovních subjektů,“ dodal místostarosta, který zdůraznil, že ačkoli počet žadatelů zůstává téměř nezměněn, za poslední tři roky fungování nového modelu přerozdělování dotací se lehce pozměnil okruh žadatelů.

„Do oblasti kultury a zájmové činnosti byly pro rok 2018 v rozpočtu města alokovány celkem dva miliony Kč (což dle pravidel odpovídá 0,8 % z rozpočtovaného objemu rozpočtovaných sdílených daní – pozn. red.). Také v tomto případě byly všechny dotace již projednány a schváleny,“ pokračuje ve svém výčtu Jiří Crha.

Celková částka byla rozdělena jednak na celoroční činnosti jednadvaceti subjektů a na realizaci třiapadesáti jednorázových akcí. Stejně jako v případě sportu i v oblasti kultury a zájmové činnosti zůstává počet žadatelů o dotace na celoroční činnost víceméně konstantní. Přibylo však počtu podporovaných jednorázových akcí.

Kromě jmenovaných dotačních programů ponechalo město i nadále možnost podávat žádosti také mimo tyto programy, a to prostřednictvím tzv. individuálních žádostí.Ty jsou vždy posuzovány radou nebo zastupitelstvem jednotlivě a s ohledem na finanční možnosti města.

„Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2018 město obdrželo řadu žádostí o individuální dotace. K dnešnímu dni evidujeme devět takových žádostí v souhrnné výši přesahující tři mil. Kč. O přiznání individuálních dotací budou rozhodovat rada i zastupitelstvo města v únoru letošního roku,“ uzavírá Crha.

Pokud se radní i zastupitelé na potřebě poskytnout individuální dotace shodnou, mohla by konečná výše dotací v součtu za obě oblasti dosáhnout 13 milionů Kč.

Vedle dotací v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti však existují i dotace na sociální služby. Podpora je cílena na poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji a Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko. 

V letošním roce město Blansko vyčlenilo za tímto účelem 4 900 tisíc Kč. Dosud obdrželo čtyřiadvacet žádostí od deseti poskytovatelů sociálních služeb. Všechny byly postoupeny k posouzení komisi sociální, v průběhu února pak bude následovat schvalování jejich výše v radě či zastupitelstvu města. První dotace na sociální služby tak budou vyplaceny v průběhu března.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter

Brzy v Blansku


20.09. 19:00 h, Dělnický dům
Titanik

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.