Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Pozvánka na zastupitelstvo

21. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 602×

Starosta města Blanska zve všechny zájemce na 17. zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne v úterý 27. února 2018 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1316/1, Blansko.

NÁVRH PROGRAMU:

 • Zahájení
 • Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva města
 • Prodej pozemků
 • Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 • Zveřejnění záměru pronajmout a odprodat nemovité věci – BLANSKO-STŘED
 • Průmyslová zóna Blansko – zveřejnění volných ploch
 • Finanční spoluúčast města na akcích „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
 • Pitná voda Jedovnicko – změna „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“
 • Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – sociální služby
 • Dodatek č. 1 Statutu Zaměstnaneckého fondu
 • Rozpočtová opatření
 • Rekonstrukce a modernizace prostoru pod tribunou – Blansko (Olympia Blansko, z. s.)
 • Prodej volných bytů
 • Veřejnoprávní smlouvy se Službami Blansko, s. r. o.
 • Cena města Blanska – návrhy k ocenění
 • Individuální dotace z oblasti sportu a z oblasti kultury a zájmové činnosti
 • Personální záležitosti kontrolního výboru
 • Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 • Interpelace členů zastupitelstva

Ivo Polák
starosta

oddělení sekretariát starosty

 

Brzy v Blansku


22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík