Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Střípky ze zastupitelstva

28. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 703×

Komentovaná usnesení z 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 27. února 2018.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na včerejším zasedání Zastupitelstvo města Blanska mimo jiné projednávalo informace o zveřejnění volných ploch k pronájmu a následnému odprodeji v průmyslové zóně v Blansku.

Řešila se rovněž finanční spoluúčast města na akci Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí. Konkrétně na rekonstrukci kanalizace, domovních přípojek, dešťových svodů, přeložek, vodovodního řadu a vodovodních přípojek, celkové rekonstrukce krajské komunikace III/37937 v rámci díla „Blansko – Staré Blansko, vodovod a kanalizace v ulici Komenského.“ Město se na této investiční akci bude podílet finančními prostředky ve výši 5,71 mil. Kč.

Jedním z bodů jednání bylo také poskytnutí dotací z rozpočtu města Blanska na rok 2018 pro poskytovatele sociálních služeb, a to na služby sociální prevence a služby sociální péče, v celkové částce 5,47 mil. Kč.

Zastupitelstvo schválilo záměr poskytnutí dotace do výše 2,5 mil. Kč Olympii Blansko, z. s., na rekonstrukci a modernizaci prostoru pod tribunou. Jde o částečné dofinancování dotace ze strany MŠMT.

Členové zastupitelstva podpořili udělení Ceny města Blanska pro pana Jiřího Poláška za celoživotní přínos v oblasti umění, pana Jaroslava Krejčíře za celoživotní přínos v oblasti sportu a panu Davidu Jakubcovi za záchranu lidského života.

Schválením rovněž prošlo udělení individuálních dotací z oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti. Celkem bylo rozděleno 562 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Blanska odsouhlasilo zveřejnění záměru pronajmout a následně odprodat bývalou hasičku za účelem výstavby komerčních objektů, objektů pro bydlení a služby. Okolní související plochy by zůstaly po výstavbě vlastnictvím města. Minimální nabídkovou cenu určilo zastupitelstvo na 3.500 Kč/m² s tím, že město si vyhrazuje právo nevybrat žádného z případných žadatelů, a náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky hradí v plném rozsahu žadatel.

Všechna usnesení k projednávaným materiálům byla schválena. Děkuji všem zastupitelům za konstruktivní přístup v jednání.

Ivo Polák
starosta

 

Brzy v Blansku


25.03. 16:00 h, Muzeum Blanenska
Slavnostní otevření nové expozice blanenské umělecké litiny
27.03. 19:30 h, Dělnický dům
Miloš Pernica a hosté / Štěpán Rak (kytara)
01.04. 19:00 h, Dělnický dům
Doktor v nesnázích

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.