Organizace provozu mateřských škol v měsících červenec a srpen 2018

7. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 739×

Ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem oznamují organizaci provozu jednotlivých mateřských škol v Blansku v měsících červenec a srpen 2018.

Mateřská škola

1. týden

02.07.-06.07.

2. týden

09.07.-13.07.

3. týden

16.07.-20.07.

4. týden

23.07.-27.07.

5. týden

30.07.-03.08.

6. týden

06.08.-10.08.

7. týden

13.08.-17.08.

8. týden

20.08.-24.08.

9. týden

27.08.-31.08.

Rodkovského 2a

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

Rodkovského 2b

X

X

X

X

provoz

provoz

X

X

provoz

Divišova 2a

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

ZŠ a MŠ

Dvorská 26

X

X

X

X

X

X

provoz

provoz

provoz

Dvorská 30

X

X

provoz

provoz

X

X

X

X

provoz

Dvorská 96

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Údolní 8

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Těchov 124

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dolní Lhota

provoz

provoz

X

X

X

X

X

X

provoz

Od 27. srpna 2018 budou v provozu všechny mateřské školy kromě Mateřské školy v městské části Těchov – provoz v této mateřské škole bude zahájen v pondělí 03.09.2018.

Informace k přijímání dětí na prázdninový provoz v jiné mateřské škole:

K prázdninovému pobytu v jiné mateřské škole budou přijímány děti podle kapacitních možností příslušné mateřské školy.

Od 28. května do 1. června 2018 mohou zákonní zástupci dítěte u ředitele mateřské školy, kterou si zvolí k náhradnímu prázdninovému pobytu svého dítěte, osobně vyplnit žádost o přijetí; do konce měsíce června 2018 bude ve správním řízení příslušným ředitelem vydáno rozhodnutí.

Zákonný zástupce přijatého dítěte na prázdninový pobyt uhradí předem zálohu na stravné a úplatu za předškolní vzdělávání.

odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 

Brzy v Blansku


16.08. 08:00 h, nám. Republiky
Speciální farmářské trhy s agrární komorou
18.08. nám. Republiky
ELEVEN půlmaraton Moravským krasem 2018