V návaznosti na připravované opravy na Starém Blansku dojde ke změnám v odpadovém hospodářství

22. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 744×

Vzhledem k rozsáhlé investiční akci, při které dojde k výměně inženýrských sítí, opravě komunikace, chodníků a zřízení nového veřejného osvětlení, oznamuje odbor komunální údržby, že bude zrušeno stání pro separaci (plast, papír, sklo) v horní části ul. Hořické a spodní stání pro separaci bude provizorně přesunuto na ul. Brněnskou. Po ukončení akce budou obě stání opět obnovena na původních místech.

Dále upozorňujeme obyvatele města, že v důsledku této akce bude zrušeno i přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsících dubnu a září na stanovišti „Zdíkova u kostela“. Žádáme občany, aby svoje odpady tohoto druhu umístili přímo na sběrný dvůr odpadů na ul. Na Brankách v jeho provozních hodinách.

Vzhledem k náročnosti stavby prosíme obyvatele Starého Blanska o shovívavost při svozech komunálních odpadů a i chystaných svozů biologicky rozložitelných odpadů, které by měly probíhat dle harmonogramu opět od dubna do konce listopadu.

odbor komunální údržby

 

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.