V návaznosti na připravované opravy na Starém Blansku dojde ke změnám v odpadovém hospodářství

22. února 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 859×

Vzhledem k rozsáhlé investiční akci, při které dojde k výměně inženýrských sítí, opravě komunikace, chodníků a zřízení nového veřejného osvětlení, oznamuje odbor komunální údržby, že bude zrušeno stání pro separaci (plast, papír, sklo) v horní části ul. Hořické a spodní stání pro separaci bude provizorně přesunuto na ul. Brněnskou. Po ukončení akce budou obě stání opět obnovena na původních místech.

Dále upozorňujeme obyvatele města, že v důsledku této akce bude zrušeno i přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsících dubnu a září na stanovišti „Zdíkova u kostela“. Žádáme občany, aby svoje odpady tohoto druhu umístili přímo na sběrný dvůr odpadů na ul. Na Brankách v jeho provozních hodinách.

Vzhledem k náročnosti stavby prosíme obyvatele Starého Blanska o shovívavost při svozech komunálních odpadů a i chystaných svozů biologicky rozložitelných odpadů, které by měly probíhat dle harmonogramu opět od dubna do konce listopadu.

odbor komunální údržby

 

Brzy v Blansku


01.10. 09:00 h, Dělnický dům
Městský Den seniorů

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.