Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu pravidelně přispívá Aktiv BESIP

2. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 492×

Blanenská buňka Českého červeného kříže uspořádala pro děti během jarních prázdnin příměstský tábor v Bedřichově u Lysic. Aktiv BESIP vytvořil v rámci tohoto projektu jednodenní program zaměřený na bezpečnost dětí v silničním provozu a prevenci před alkoholem a dalšími návykovými látkami.

„Úvodní část programu cílila na výuku dopravní výchovy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Další část se pak věnovala dětem jako účastníkům silničního provozu. Zaměřili jsme se v ní především na bezpečnost chodců a cyklistů,“ uvedl Michal Knecht z oddělení dopravně správních agend.

„Závěrečná část, věnovaná prevenci v oblasti užívání alkoholu a návykových látek, byla rozdělena na dvě části. Zatímco v teoretické části se děti dozvěděly o škodlivosti a případných následcích užívání těchto látek, pro praktickou část využili organizátoři brýlí, simulujících účinky alkoholu, léků, marihuany a dalších návykových látek. Děti tak měly možnost na „vlastní kůži“ poznat, jakým způsobem mohou tyto látky ovlivnit výkon zdravého člověka,“ upřesnil Knecht.

Nakolik děti v průběhu dne dávaly pozor a kolik informací jim utkvělo v jejich paměti, bylo v závěru otestováno formou praktických dovednostních úkolů, se kterými si děti hravě poradily.

red

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík