Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Deratizace města Blanska letos proběhne ve dvou etapách

2. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 491×

V obdobích březen–červen a září–listopad 2018 proběhne v Blansku ohnisková deratizace provedená pracovníky firmy SENTRAC, spol. s r. o. Boskovice.

Zaměří se na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření. Nástrahy budou pokládány do kanalizační sítě, na prostranství, a to zejména do nor, stezek apod. Dále budou deratizována problematická místa u bytových domů v oblasti kanalizačních a teplovodních přípojek a výměníkových stanic.

Upozorňujeme obyvatele města, aby v průběhu celé akce věnovali zvýšenou pozornost zejména malým dětem, volně pobíhajícím psům a kočkám tak, aby nedošlo k vyhrabávání nástrah a jejich náhodnému požití.

Je třeba zdůraznit, že nástrahy nikdy nebudou volně položeny na přístupných místech a prostranstvích. Z bezpečnostních důvodů bude pracovní doba deratizérů omezena dobou vyučování na školách.

V případě náhodného požití nástrah jak člověkem, tak i zvířetem, vyhledejte lékařskou nebo veterinární pomoc a podávejte vitamín K1 (přípravek KANAVIT).

V zájmu úspěchu celé akce žádáme občany, aby zejména zvýšenou péčí o hygienu města a zlepšením zacházení s potravinovými odpady podpořili výsledný efekt celé deratizace.

Dále žádáme zejména firmy, pracující s potravinovými výrobky, aby se připojily k této deratizaci vlastní deratizací svých areálů.

V případě dotazů kontaktujte pracovníky odboru komunální údržby, telefon 516 775 139.

Harmonogram prováděných prací

1. etapa – jarní: proběhne v období březen–červen. Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10 až 14 dnech od základního položení, v problematických místech 3–4krát až do umlčení ohnisek

2. etapa – podzimní: proběhne v období září–listopad. Kontrola a doplnění nástrah bude provedena po 10 až 14 dnech od základního položení v problematických místech 3–4krát.

odbor komunální údržby

 

Brzy v Blansku


15.12. 15:00 h, nám. Republiky
Třetí adventní sobota
19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík