Harmonogram přistavení velkokapacitních kontejnerů v měsíci dubnu

14. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2751×

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v měsíci dubnu dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16:00 do 18:00 hodin. V případě naplnění vozidlo odjíždí dříve.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na stanovišti „Zdíkova u kostela“, vzhledem k probíhající opravě na ul. Komenského a Hořické, nebude velkokapacitní kontejner (VOK) přistaven. Rezidenti z těchto ulic tak musejí využít služeb blízkého sběrného střediska odpadů na ul. Na Brankách v jeho provozních hodinách.

V letošním roce budou VOK přistaveny v dubnu a v září.

Žádáme obyvatele města, aby odpady odevzdávali ve stanoveném čase přímo do přistavených kontejnerů a neukládali je na místa svozu předem, ani dodatečně.

Jednotlivá místa budou kontrolována posádkou vozidla a ukládání odpadů mimo kontejnery bude posuzováno jako vytváření černé skládky.

Do VOK je zakázáno ukládat nebezpečné odpady, stavební suť, pneumatiky, použitá elektrozařízení, textil a směsný komunální odpad.

Tento svoz je určen pro občany města Blanska a jeho městských částí, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek na zneškodnění odpadů.

datum

stanoviště

počet kusů

03.04.

Lažánky, u hřiště

1

 

Lažánky, Márovky

1

 

Klepačov, u točny MHD

1

04.04.

Na Vyhlídce

1

 

Jasanová

1

 

Husova, u hotelu nebo křižovatka

1

09.04.

Těchovská

1

 

Hybešova, u parkoviště

1

 

Žižkova

1

10.04.

Kollárova

1

 

Čapkova

1

 

L. Janáčka

1

11.04.

Těchov, u kulturního domu

1

 

Obůrka, točna MHD

1

 

Češkovice, u zastávky MHD (tenisový kurt)

1

16.04.

9. května, u kotelny

1

 

Nad Žlíbkem

1

 

Erbenova

1

17.04.

Podlesí

1

 

Purkyňova

1

 

B. Němcové

1

18.04.

Horní Palava, u hřiště

1

 

Salmova, u ZŠ

1

 

Palackého

1

23.04.

Dvorská, parkoviště u Sýpky

1

 

Horní Lhota, u koupaliště

1

 

Dolní Lhota, u školy

1

24.04.

Křížkovského

1

 

Jiráskova

1

 

Divišova

1

25.04.

Sloupečník

1

 

Cihlářská

1

 

Zborovecká

1

30.04.

 

1

 

Olešná, u hasičky

1

 

Hořice, u požární nádrže

1

Obyvatelé města Blanska a jeho částí mohou také využít služeb dvou sběrných středisek odpadů (SSO) umístěných v Horní Lhotě a na ul. Na Brankách. Obě SSO mají provozní dobu od úterka do čtvrtka od 10 do 17 hod., v pátek od 10 do 18 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod.

Obě SSO slouží zároveň i jako místa zpětného odběru použitých elektrozařízení:

1. velké domácí spotřebiče (ledničky, mrazáky, pračky, sušičky, ...)
2. malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, mixéry, fritézy, ...)
3. zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, notebooky, telefony, mobilní telefony, ...)
4. spotřebitelská zařízení (video technika, audio technika, hudební nástroje, ...)
5. osvětlovací zařízení (žárovky, trubicové a úsporné zářivky i výbojky, ...)
6. elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika, ...)
7. hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. vláčky, autíčka, počítače pro sport, ...)

Kontakty:

SSO Horní Lhota – 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – 723 578 034