Od dubna Blanenští zahájí pytlový svoz bioodpadu

15. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1986×

Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu (ovoce, zelenina a odpady ze zahrad např. tráva, listí, plevele atd.) od rodinných a bytových domů letos startuje v měsíci dubnu. Odkládat tento druh odpadu na viditelném místě, mimo nádobu na komunální odpad, bude možné až do konce listopadu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko se vrací k oblíbenému individuálnímu svozu odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlých květin a dalších neživočišných kuchyňských odpadů. Tento typ odpadu v žádném případě nepatří do běžných odpadových nádob na směsný komunál, nebo dokonce na nelegální skládky.

Žádáme obyvatele města Blanska a jeho částí o uložení bioodpadu do pevných pytlů odpovídající nosnosti (ne igelitové nákupní tašky) a jejich přistavení v den svozu do 07:00 hod. ke komunikaci na viditelné místo mimo nádobu na komunální odpad, tak aby bylo zřejmé o který druh odpadu ke svozu se jedná.

Upozorňujeme, že svozové vozidlo se již do projetých lokalit nebude následně vracet  s tím, že pozdní přistavování BRO bude posuzováno jako vytváření černé skládky a majitelé si pak tento odpad budou muset sami následně odvézt na některé sběrné středisko, nebo přímo do kompostárny.

Proto všem občanům, využívajícím tuto službu, doporučujeme, aby v případě, pokud přistavení ve svozový den ráno do 07:00 hod. nestihnou, přistavili pytle s BRO již ve večerních hodinách před následným svozem, a vyvarovali se tak zbytečným nepříjemnostem.

Svoz bude prováděn vždy jednou za čtrnáct dní ve dvoudenních cyklech kromě posledního svozu:

V středu ve městě Blansku v následujících termínech: 04.04.; 18.04.; 02.05.; 16.05.; 30.05.; 13.06.; 27.06.; 11.07.; 25.07.; 08.08.; 22.08.; 05.09.; 19.09.; 03.10.; 17.10.; 31.10.; 14.11.; 28.11.2018

Ve čtvrtek v částech Blanska v termínech: 05.04.; 19.04.; 03.05.; 17.05.; 31.05.; 14.06.; 28.06.; 12.07.; 26.07.; 09.08.; 23.08.; 06.09.; 20.09.; 04.10.; 18.10.; 01.11.; 15.11.; 29.11.2018

Žádáme všechny o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet na kompostárnu do Blanska, kam jej mohou odvézt případně i sami občané Blanska, a to každé pondělí od 10:00 do 17:00, ve středu a pátek od 08:00 do 14:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Upozorňujeme, že dřevní odpad, hlína a písek nebude posádkou svozového vozidla odváženy.

Biologicky rozložitelné odpady ze zahrad i dřevní odpad (větve, části kmenů či keřů, pařezy apod.) i nekontaminovanou zeminu mohou Blanenští uložit v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě u Blanska nebo na ul. Na Brankách v jejich provozních hodinách.

Kontakty:

SSO Horní Lhota u Blanska – tel.: 728 843 790

SSO na ul. Na Brankách – tel.: 723 578 034

Kompostárna Bačina – tel.: 602 723 849.