Opomíjet údaje o své firmě na obchodních listinách a na internetu se podnikatelům nevyplácí

5. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2636×

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele na povinnost uvádět na obchodních listinách nebo na internetu údaje o své obchodní firmě. V případě, že ji podnikatel nemá, uvede alespoň informace o svém jménu, sídle a identifikačním čísle.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku má povinnost vždy uvést týž údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky. Stejně tak podnikatelé, kteří jsou zapsáni v jiném veřejném rejstříku (např. v rejstříku živnostenském), uvedou tentýž údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku.

V případě, že podnikatel není zapsaný v žádném veřejném rejstříku, uvede tento údaj o svém zápisu do jiné evidence.

Výše uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Porušení uvedené povinnosti je přestupkem na úseku podnikání podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, za který lze uložit sankci až do výše 100.000 Kč.

Stejného přestupku se dopustí i ten, kdo poruší povinnost používat při podnikání svou obchodní firmu, a nemá-li ji, uvede své jméno.