Rekonstrukce plynovodů v Blansku s sebou přinese dopravní omezení

23. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 3231×

V souvislosti s opravou plynovodů, která započala začátkem tohoto týdne, se budou muset Blanenští připravit až do konce prázdnin na dopravní omezení. Práce se týkají především ulic Divišovy, Dvorské a Čelakovského. Vyžádají si také přesun některých autobusových zastávek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

04.05.2018 06:40

Opravy plynovodů v Blansku pokračují v dalších lokalitách


  • „REKO MS Blansko – Divišova + 2“ Stavba je prováděna za úplné uzavírky provozu. Hotovo má být 30. června 2018.

Práce budou provedeny po etapách:

ETAPA 1: část ul. bezejmenné (mezi ul. Na Řadech, U Vodárny a Divišovou) na pozemcích parc. č. 1363/13 a 1363/2 v katastrálním území Blansko, v délce cca 35 m, (po dobu 20 dní) od 19.03.2018 do 09.04.2018 – úplná uzavírka provozu.

Objížďka: ul. Na Řadech, Bezručova, U Vodárny – v obou směrech, délka cca 412 m.

ETAPA 2: část ul. Divišovy (mezi ul. bezejmennou a Krátkou) na pozemcích parc. č. 1019/20 a 1017/45 v katastrálním území Blansko, v délce cca 250 m, v termínu od 26.03.2018 do 15.04.2018 – úplná uzavírka provozu.

Objížďka: ul. bezejmenná, Bezručova, Krátká – v obou směrech, délka cca 385 m.

ETAPA 3: ul. U Vodárny (mezi ulicemi Divišovou a Bezručovou) na pozemku parc. č. 1017/58 v katastrálním území Blansko, posuvné pracovní místo v délce max. 30 m, v termínu od 16.04.2018 do 29.04.2018.

ETAPA 4A, 4B: část ul. Divišova (mezi ul. Krátkou a vjezdem na parkoviště bytových domů Poříčí 10,12) na pozemku parc. č. 1017/45 v katastrálním území Blansko, v délce cca 40 m, v termínu od 30.04.2018 do 15.06.2018 – úplná uzavírka provozu.

Objížďka: Krátká, Bezručova, Mlýnská – v obou směrech, délka cca 328 m.

ETAPA 5: část ul. Divišovy (mezi vjezdem na parkoviště bytových domů Poříčí 10,12 a ul. Mlýnskou) na pozemku parc. č. 1017 v katastrálním území Blansko, v délce cca 70 m, posuvné pracovní místo v délce max. 30 m, v termínu od 11.06.2018 do 30.06.2018.

Zhotovitel stavby: MERTASTAV s. r. o., IČO: 26247461, Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří.

  • „REKO MS Blansko, ul. Dvorská + 1“, III. etapa. Hotovo má být do 15.07.2018.

Stavba bud prováděna za úplných a částečných uzavírek pěšího provozu na pěších komunikacích v Blansku, ul. Dvorská a Palackého na pozemcích parc. č. 857/291, 857/281, 857/265, 857/2, 857/277, 857/254 v katastrálním území Blansko.

Stavba je rozdělena:

- strojní kopání výkopu a pokládka plynovodu a přípojek k bytovým domům na pozemcích parc. č. st. pl. 1812/2, 1812/25, 1811/2 v katastrálním území Blansko (Palackého 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 a 30)

- zhotovení protlaku a překopu k objektu pohřebního ústavu na pozemku st. pl. 2212 v katastrálním území Blansko (Dvorská 17)

- odpojení starého NTL plynovodu u bytového domu, Palackého č.o. 30 a následné napojení na nový plynovod

Zhotovitel stavby: Moravský Plynostav, a. s., IČO: 46345957, Zastávecká 371, 665 01 Rosice u Brna.

  • „REKO MS Blansko – Čelakovského + 2, 11. etapa“. Hotovo má být 31.08.2018.

Stavba bud prováděna za částečné uzavírky silničního provozu (do 27.05.2018) a úplné uzavírky pěšího a silničního provozu (od 28.05.2018 do 31.08.2018).

Komunikace:

- ul. Mánesova, realizace v termínu od 01.03.2018 do 25.03.2018, od 30.04.2018 do 20.05.2018, od 18.06.2018 do 31.08.2018 (jedná se o úsek v délce cca 15 m od křižovatky s ul. Čelakovského)

- ul. Čelakovského, realizace v termínu do 31.08.2018

- ul. Dvorská, realizace v termínu od 09.04.2018 do 08.07.2018

- ul. Křížkovského, realizace v termínu od 16.04.2018 do 31.08.2018

- ul. Palackého, realizace v termínu od 30.04.2018 do 31.08.2018

Umístění zastávky linkové osobní dopravy: Autobusová zastávka „Blansko, Čelakovského“ bude přesunuta dle pohybu posuvného pracovního místa.

Zhotovitel stavby: MERTASTAV s. r. o., IČO: 26247461, Štěpánovská 1176, Předklášteří, 666 02 Brno-venkov.