Úsek ochrany zemědělského půdního fondu přináší statistiky za uplynulý rok

19. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1835×

V rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko bylo za rok 2017 vydáno celkem dvě stě dva souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 7,3 hektarů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Za rok 2017 bylo dále vydáno třiaosmdesát rozhodnutí o předepsání odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši cca 840.000 Kč. Obcím správního obvodu připadlo z této částky cca 221.000 Kč, z toho městu Blansko 31.000 Kč.

V loňském roce byly vydány souhlasy k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na tyto větší stavební akce ve správním obvodu Blansko:

  • výrobní hala a zpevněné plochy pro společnost ATONA, s. r. o., v katastrálním území Horní Lhota u Blanska,
  • výsadba stromořadí a veřejná zeleň podél nové zástavby v obci Petrovice,
  • stezka pro chodce a cyklisty v katastrálních územích Jedovnice a Krasová.

V roce 2016 odbor životního prostředí vydal společnosti Bomavet, s. r. o., souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro výstavbu sedmnácti rodinných domů v katastrálním území obce Lipůvka.

V roce následujícím pak byla dle tohoto souhlasu zahájena výstavba šesti rodinných domů, na které již byly předepsány odvody.

Na další domy pak byla vydána stavební povolení.