Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nové stavby se neobejdou bez závazného stanoviska orgánu územního plánování

10. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1012×

Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., účinná od 01.01.2018, zavedla povinnost vybavit většinu nově umisťovaných staveb závazným stanoviskem orgánu územního plánování. Tím je na území ORP Blansko oddělení územního plánování a regionálního rozvoje stavebního úřadu MěÚ Blansko.

Bez kladného závazného stanoviska nelze následně stavbu umístit či povolit.

Předmětem závazného stanoviska je přezkoumání souladu navržené stavby s platnou územně plánovací dokumentací a případné začlenění navržené stavby do území.

Pro vydání kladného závazného stanoviska je nezbytné, aby projektanti zapracovali do dokumentace veškeré požadované podklady. Za prvních sedm týdnů roku 2018 obdržel orgán územního plánování již devětadevadesát žádostí o vydání závazného stanoviska.

Většina z nich je však neúplných, projektanti jsou proto vyzýváni k jejich doplnění. To ale podle pracovníků oddělení územního plánování a regionálního rozvoje vede ke zbytečným časovým prodlevám při vydání jak závazného stanoviska, tak následného vlastního povolení stavby.

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík