Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Nové stavby se neobejdou bez závazného stanoviska orgánu územního plánování

10. března 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1410×

Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., účinná od 01.01.2018, zavedla povinnost vybavit většinu nově umisťovaných staveb závazným stanoviskem orgánu územního plánování. Tím je na území ORP Blansko oddělení územního plánování a regionálního rozvoje stavebního úřadu MěÚ Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Bez kladného závazného stanoviska nelze následně stavbu umístit či povolit.

Předmětem závazného stanoviska je přezkoumání souladu navržené stavby s platnou územně plánovací dokumentací a případné začlenění navržené stavby do území.

Pro vydání kladného závazného stanoviska je nezbytné, aby projektanti zapracovali do dokumentace veškeré požadované podklady. Za prvních sedm týdnů roku 2018 obdržel orgán územního plánování již devětadevadesát žádostí o vydání závazného stanoviska.

Většina z nich je však neúplných, projektanti jsou proto vyzýváni k jejich doplnění. To ale podle pracovníků oddělení územního plánování a regionálního rozvoje vede ke zbytečným časovým prodlevám při vydání jak závazného stanoviska, tak následného vlastního povolení stavby.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter

Brzy v Blansku


20.09. 19:00 h, Dělnický dům
Titanik

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.