V Blansku se letos zaměří na čistotu a pořádek ve městě

13. dubna 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1970×

V letošním roce má odbor komunální údržby v plánu především opravy asfaltových chodníků nebo výměnu městského mobiliáře poničeného vandaly. Velkou pozornost hodlají Blanenští věnovat také městské zeleni, obnovou projdou i dětská hřiště.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Letos máme v plánu vysazení více než padesáti stromů včetně náhrady za pokácené kusy. Stovku sazenic mladých habrů jsme s pomocí dobrovolníků o víkendu vysadili během jarní okrašlovací akce ‚Dejme Blansku zelenou’ na sportovním ostrově. Zejména však musím zmínit, že dojde k razantní proměně zelené plochy na náměstí Svobody. Nejen ženské oko jistě potěší revitalizované záhony s trvalkovou výsadbou, v travnaté ploše se objeví nová květinová výsadba,“ uvedl místostarosta města Jiří Crha.

Děti se zase mohou radovat z nových prvků, které přibudou na dětských hřištích. Největších změn se dočká dětské hřiště v sídlišti Zborovce. Oživí ho nová pětimetrová pyramida s pískovou dopadovou plochou. Z městského rozpočtu na ni Blanenští uvolní více jak půl milionu korun.

Smutné je, že odbor komunální údržby Městského úřadu Blansko musí každoročně investovat nemalé finanční prostředky do oprav či výměny městského mobiliáře poničeného vandaly, otočených nebo zničených dopravních značek, rozbitých výplní autobusových zastávek či laviček.

„Všechny tyto naprosto zbytečně vynaložené finanční prostředky by se daly lépe zhodnotit třeba do dalších prvků na dětských hřištích nebo na opravu chodníků,“ je přesvědčený Crha, který připomněl, že celkové náklady na tyto opravy v minulém roce vyšplhaly až na 350 tisíc korun.

Zcela nové koše na odpadky a lavičky Blanenští letos zaznamenají v centru města v rámci pěší zóny na ulici Rožmitálově.

projekty-upravy-namesti-svobody-76520-0_550.jpg
Místostarosta Jiří Crha se seznamuje s projektem na zkrášlení náměstí Svobody květinovou a trvalkovou výsadbou. Foto: J. Franchi

Staré, mnohdy velmi poničené asfaltové chodníky ve městě nahradí nová pochůzková dlažba. Týká se to především ulici Masarykovy, Havlíčkovy, Mánesovy a Sukovy. Opravy se dočkají i chodníky v ulicích Tylově, Příční, Cihlářské, Bezručovy nebo Sladkovského. Zbrusu nový povrch získá i chodník, který spojuje dvě dětská hřiště v Horní Palavě a v ulici Salmově.

„Musím zdůraznit, že veškeré akce budou koordinovány i s Innogy, a. s, která bude letos pokračovat ve výměně plynovodního potrubí. Díky dobrým klimatickým podmínkám v lednu letošního roku tak již započaly práce v ulicích Tylově a Příční,“ upřesnil blanenský místostarosta.

Blanenští rovněž pokračují ve výstavbě nových autobusových zastávek. V lednu byla dána do provozu krytá autobusová zastávka v Horní Lhotě a v Lažánkách. Nové lavičky přibyly, na základě žádosti obyvatel města, na zastávkách v ulicích Masarykově a 9. května.

„Samotnou velkou akcí odboru komunální údržby bude kompletní rekonstrukce vozovky, chodníků a zeleně na ulici Dobrovského. Zde však nezačnou práce dřív, než dojde k výměně stávajícího vodovodního řadu a kanalizačního potrubí,“ uzavírá místostarosta Crha.

red