Kácení dřevin rostoucích mimo les má svá pravidla

8. května 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2190×

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko vydal na celém území města Blanska v době od října 2017 do konce března 2018 celkem čtyřiačtyřicet rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Ze zmíněného počtu bylo vydáno třicet devět souhlasných a pět nesouhlasných rozhodnutí ke kácení dřevin, přičemž souhlasnými rozhodnutími bylo povoleno kácení šestaosmdesáti kusů stromů.

Nejvíce se jednorázově pokácelo šest kusů smrků napadených kůrovcem u autobusového nádraží a dvacet pět kusů dřevin v rámci protierozních opatření na Dolnolhotském potoku.

Za pokácené dřeviny bylo žadatelům uloženo provedení náhradní výsadby v počtu pětadevadesáti kusů stromů a osmi metrů čtverečních keřů.