Na Starém Blansku probíhají současně tři stavby. V létě si vyžádají uzavírku

29. května 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 2652×

S úplnou uzavírkou ulice Komenského na Starém Blansku musejí řidiči počítat od začátku července do konce srpna. Celé Staré Blansko tak bude pro motoristy dostupné pouze přes místní část Olešnou s výjimkou vozů integrovaného záchranného systému. Chodcům bude průchod umožněn.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na ulici Komenského probíhají současně tři stavby. Investorem s největším objemem prací je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, který zde provádí výměnu kanalizace a vodovodu včetně přípojek a výměnu všech konstrukčních vrstev vozovky a chodníků.

Druhou stavbou je výměna plynovodního řadu a přípojek, město Blansko zde má navíc stavbu veřejného osvětlení. Vlastníkem komunikace v ulici Komenského je Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic JMK. Zhotovitelem stavby Svazku je společnost EUROVIA CS, a. s., zhotovitelem plynu je Moravský Plynostav, a. s., veřejné osvětlení pak provádí firma Jicom, spol. s r. o.

rekonstrukce-komenskeho-57012-0_550.jpg
Rekonstrukce ulice Komenského na Starém Blansku se netýká pouze výstavby nové komunikace, její součástí je i výměna inženýrských sítí. Foto: S. Mrázek

Celý rozsah stavby je od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Hořickou. Stavba je rozdělena na tři etapy, z nichž nadcházející druhá etapa, v úseku od železničních kolejí za křižovatku s ulicí Na Brankách, byla časově vymezena na letní období s úmyslem využít letních dovolených a prázdnin, kdy je menší četnost spojů linkové veřejné dopravy a méně osobní automobilové dopravy.

Ve středu vozovky povede nově vodovod, vedle něj železobetonové potrubí kanalizace. V levém jízdním pruhu při pohledu od kolejí povede plyn, který je částečně v prostorové kolizi s kabely CETIN  a dalšími kabely UPC, které je třeba přeložit.

V chodníku po pravé straně pak povede nově vedení pro veřejné osvětlení. Stávající řad kanalizace v pravém chodníku se bude rušit, stejně tak i kanalizační řad v pravém jízdním pruhu.

rekonstrukce-komenskeho-69548-0_550.jpg

Integrovaného záchranného systému se plánovaná letní uzavírka ulice Komenského netýká. Svoje prostory a zázemí poskytne zásahovým jednotkám společnost Synthon. Foto: S. Mrázek

V levém jízdním pruhu podél kolejí směrem k SÚS bude stávající kanalizace nahrazena novou. V chodníku povede kabel veřejného osvětlení. Elektrická přípojka pro nový objekt fary bude vedena po protější straně.

Přípojky kanalizace, vodovodu, plynu pro domy v ulici se zbudují nově, staré se zruší – to znamená překopy komunikace až k řadu. Stavba jednotlivých sítí bude probíhat od nejníže položených, po zhotovení všech sítí bude možno přistoupit k realizaci komunikace a chodníků.

Bohužel ulice Komenského je zatím jedinou dopravní spojnicí Blanska se Starým Blanskem, stavební práce budou probíhat v obou jízdních pruzích komunikace zároveň, proto je třeba objízdné trasy.

Stavba na ulici Komenského je svým rozsahem a objemem opravdu výjimečná, kdy se zde navíc koordinuje dohromady několik subjektů. Žádáme tedy obyvatele Blanska o spolupráci a strpění této situace. Prosíme, vycházejte stavbě vstříc a snažte se zde omezit svůj pohyb.

(Pozn. red: Aktuální informace, týkající se rekonstrukce a uzavírky ulice Komenského, sledujte na úvodní straně webu města pod odkazem „Neměli byste přehlédnout".)