Rekonstrukce plynovodů v Blansku pokračuje v dalších lokalitách

3. května 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1862×

V souvislosti s postupujícími opravami plynovodů ve městě Blansku je nutné počítat s dalším omezením dopravy. Aktuálně se jedná zejména o ulice Na Vyhlídce, Suchou a 9. května. Práce zde potrvají zhruba do konce srpna.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Místní komunikace v Blansku, ul. Na Vyhlídce a Suchá: od 07.05.2018 do 17.08.2018

  • ul. Na Vyhlídce od křižovatky ulic Nerudova x Na Vyhlídce až po konec ulice Na Vyhlídce, v délce cca 175 m,
  • ul. Suchá, od křižovatky ulic Na Vyhlídce x Suchá, část v délce cca 31 m.
  • V uvedené lokalitě budou provedeny výkopové práce pro pokládku trubního vedení, dále pojezdů stavebních strojů a provádění stavebních prací z přilehlých komunikací v rámci stavby „REKO MS Blansko – Na Vyhlídce + 1“.

Stavební práce zde budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu.

Zhotovitel stavby: HUTIRA – PSV Ivančice, s. r. o., IČO: 26217007, Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice

Odpovědná osoba: Ing. Rostislav Škrdla, tel.: 777 710 962, za zhotovitele

Místní komunikace v Blansku, ul. 9. května: od 07.05.2018 do 24.08.2018

  • od křižovatky ulic Wolkerova x 9. května po bytový dům č. p. 1 169, 9. května 26, v délce cca 235.
  • V uvedené lokalitě budou provedeny výkopové práce pro pokládku trubního vedení, dále pojezdů stavebních strojů a provádění stavebních prací z přilehlých komunikací, kde bude vytvořeno posuvné pracovní místo v max. délce 49 m a bude zachován jízdní pruh minimální šířky 3 m, v rámci stavby „REKO MS Blansko – 9. května, II. etapa“.

Zhotovitel stavby: HUTIRA – PSV Ivančice, s. r. o., IČO: 26217007, Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice

Odpovědná osoba: Ing. Rostislav Škrdla, tel.: 777 710 962, za zhotovitele