BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Upozornění Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

6. května 2018, tiskové zprávy, přečteno: 594×

Finanční úřad oznamuje, že do 28. května bude na všech pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, kterým se stanovuje daň z nemovitých věcí.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2018 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny k nahlédnutí v průběhu měsíce května na územních pracovištích příslušného finančního úřadu.

Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.

Uhradit ji lze složenkou, kterou obdrží ti poplatníci, již jsou fyzickými nebo právnickými osobami, které nemají zřízenou datovou schránku.

Finanční správa České republiky umožňuje poplatníkům daně využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu. K této službě, která je určena výhradně pro fyzické osoby, které nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické osoby, která nemají zřízenu datovou schránku, je nutné se přihlásit.

Bližší informace, včetně tiskopisu žádosti, najdete na webu Finanční správy ČR.

red

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.