Podnikatelé v silniční dopravě jsou povinni prokázat svou finanční způsobilost

9. května 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1864×

Povinností podnikatele, provozujícího silniční dopravu velkými vozidly, je prokázat finanční způsobilost na kalendářní rok nejpozději do 31. července 2018.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Finanční způsobilostí se rozumí schopnost podnikatele být v průběhu ročního účetního období (tj. od 1. ledna do 31. prosince) vždy schopen dostát svým finančním závazkům. Pro prokázání finanční způsobilosti není třeba vyplňovat žádost, pouze se prokazuje ověřenou účetní uzávěrkou, bankovní zárukou nebo pojištěním.

Finanční způsobilost se prokazuje příslušnému dopravnímu úřadu (podle sídla, jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu). Tento úkon není nijak zpoplatněn. Příslušným dopravním úřadem pro podnikatele se sídlem na území Jihomoravského kraje je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, oddělení silniční dopravy.

Podnikatel v silniční dopravě, který provozuje silniční dopravu velkými vozidly, prokazuje na první vozidlo 233.955 Kč (9 000 EUR) a na další vozidlo 129.975 Kč (5 000 EUR). Pro rok 2018 je stanoven kurz 1 EURO = 25,995 Kč, v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2017/C 331/04).

Pokud podnikatel v silniční dopravě neprokáže trvání finanční způsobilosti ve stanovené lhůtě do 31. července 2018, přestává splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly a dopravní úřad postupuje tak, že podává živnostenskému úřadu návrh na zrušení nebo změnu rozsahu živnostenského oprávnění.

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti podnikatelů v silniční dopravě upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.

Tato povinnost se týká podnikatelů v silniční dopravě, kteří provozují silniční dopravu velkými vozidly, na základě koncesované živnosti s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče“.