Blanenský lom je soukromým pozemkem. Za neoprávněný vstup hrozí sankce

25. června 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 7323×

Blanenský lom u železniční trati, který byl dlouhá léta vyhledávaným cílem milovníků přírodního koupání, není ve skutečnosti místem určeným k rekreaci, nýbrž pozemkem v soukromém vlastnictví.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Protože však na tento soukromý majetek nadále vstupují cizí osoby bez povolení, začal jeden ze současných spoluvlastníků podnikat kroky k co nejširšímu obeznámení veřejnosti s touto skutečností.

Veřejnost, která tento soukromý pozemek neoprávněně k rekreaci využívá, totiž zároveň lom i jeho okolí znečišťuje, a tím způsobuje jeho vlastníkům nemalou škodu. Tento text je tak mj. apelem na respektování soukromého vlastnictví a dodržování zákazu vstupu do lokality.

Je třeba zdůraznit, že lom byl během posledních cca 15 let vždy ryze soukromým pozemkem a nikdy nebyl místem jakkoliv určeným k veřejné rekreaci, ať už se jednalo o dobu jeho vlastnictví Českými drahami, nebo později jinými vlastníky.

Nový spolumajitel lomu proto oznámil městu Blansku, že již zahájil jednání k ustavení komunity, která se bude o lom starat a bránit jeho poškozování a další degradaci prostředí tak, aby byl uchován v co nejlepším stavu i pro následující generace. Spolupráce k dosažení tohoto cíle byla podle něj navázána s místní organizací Moravského rybářského svazu, otužilci a také s potápěči. Zároveň požádal město Blansko, aby informaci o současné situaci lomu zveřejnilo na svých webových stránkách.

Podle něj představuje denní návštěva 200–300 koupajících se v letních měsících pro lom příliš velkou zátěž. Lidé polehávají jak v okolí lomu, tak přímo na kolejích v těsném sousedství, konzumují alkoholické nápoje, ničí zeleň, a znečišťují vodu např. opalovacími krémy, ale často i výkaly, či odpadky. Z těchto důvodů se také kvalita vody během posledních pěti let rapidně zhoršila a jsou nezbytné razantní kroky k zabránění další, již možná nenapravitelné degradaci lokality.

„Představte si, kdyby k vám domů na zahradu s bazénem přišlo dvě stě lidí a chovalo se stejně jako v lomu Blansko. Nepředpokládám, že by to z vaší strany, jako vlastníka, bylo chápáno pozitivně a souhlasili byste s tímto stavem,“ uvádí k tomu přímo jeden ze spolumajitelů lomu Dalibor Kučera.

Kolem lomu jsou již dnes instalovány tabulky oznamující zákaz vstupu na soukromý pozemek a sankci za porušování tohoto zákazu ve výši 10.000 Kč. Každý neoprávněný zásah do soukromého majetku hodlá vlastník řešit všemi právními prostředky i ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Blansko.

V budoucnu zde bude podle jeho slov také nainstalován kamerový systém a zbudován plot bránící svévolnému vstupu na soukromé pozemky. Nový spolumajitel tím chce vyvinout maximální možné úsilí k zajištění ochrany lomu, uchování jeho přírodní diverzity a zabránění jeho další biologické a fyzické devastaci.

red