Pozvánka na zastupitelstvo

22. června 2018, zprávy z MěÚ, přečteno: 1430×

19. zasedání Zastupitelstva města Blanska proběhne v úterý 26. června 2018 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko na náměstí Republiky v Blansku. Zasedání je přístupné veřejnosti.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

NÁVRH PROGRAMU

 • Zahájení
 • Schválení programu 19. zasedání zastupitelstva města
 • Prodej pozemků
 • Ostatní záležitosti oddělení Pozemky
 • Výkupy pozemků
 • Finanční spoluúčast města na akcích „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí – ul. Dobrovského
 • Informace k I. etapě Regenerace sídliště Zborovce
 • Průmyslová zóna Blansko – výběr zájemce
 • Dohoda o narovnání
 • Prodej volných bytů
 • Odpis pohledávky
 • Dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 2018/001168/KOM/DS
 • Volba přísedících k Okresnímu soudu v Blansku pro období 2018–2022
 • Závěrečný účet města Blanska za rok 2017
 • Účetní závěrka města Blanska za rok 2017
 • Rozpočtová opatření
 • Individuální dotace z rozpočtu města pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
 • Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu
 • Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti
 • Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města
 • Interpelace členů zastupitelstva

Ivo Polák
starosta