Došlo ke změnám veterinárního zákona. Týkají se chovu pěti a více fen

4. září 2018, ostatní, přečteno: 1866×

Vzhledem k nárůstu počtu psů bylo město Blansko požádáno Státní veterinární správou o zvýšenou součinnost v souvislosti s problematikou nevhodného chovu nebo podezření na týrání psů. O konkrétních změnách v zákoně informuje Jiří Charvát, jednatel společnosti Služby Blansko, která v Blansku provozuje psí útulek.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Od listopadu loňského roku je platná novela veterinárního zákona, kde je stanoveno, že více než pět fen starších dvanácti měsíců se musí hlásit na příslušné Krajské veterinární správě, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Vzhledem k tomu že jde o poměrně novou úpravu, může se stát, že mnozí majitelé nebo chovatelé o této změně dosud nevědí,“ připouští Jiří Charvát.

Doposud měli oznamovací povinnost pouze chovatelé psů, kteří podnikali na základě živnostenského oprávnění. Patří sem jak klasické zverimexy, tak chovy zájmových zvířat určených pro další prodej, včetně chovatelských stanic psů s průkazem původu.

„Výjimka z oznamovací povinnosti chovu pěti a více fen se kromě nich vztahuje také na služební psy, psy se zvláštním výcvikem, psy určené k odhalování výbušnin a psy lovecké,“ upozorňuje Charvát.

Novým opatřením podle něho dojde k většímu přehledu o chovech, kde se nachází větší počet psů a kde může docházet k jejich množení. Riziko nevhodných podmínek chovu, ať už se jedná o reprodukci zvířat, výživu nebo podmínky prostředí, je zde vyšší. Chovy budou podléhat evidenci bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatelský způsob chovu, nebo o chov čistě zájmový a bez ohledu na počet chovatelů na daném místě.

psi-utulek-54345-0_550.jpg
Ilustrační foto: R. Opatřil

Novou evidenci chovu psů nelze chápat čistě jako „seznam množíren s nelegálním prodejem“, nýbrž jako seznam míst, kde se chová větší počet fen bez ohledu na charakter a cíl chovu. Tento přehled je veřejně dostupný. Obsahuje pouze jméno a příjmení chovatele, obec a kraj.

„Je na místě zdůraznit, že se nejedná o registraci chovů s vydáním registračního čísla ani o povolení chovu. Za nenahlášení chovu hrozí chovateli sankce. Neznamená to však, že pokud chovatel chov nenahlásí, Státní veterinární správa chov automaticky uzavře“ vysvětluje jednatel společnosti Služby Blansko.

Chovatel musí současně dodržovat obecné podmínky legislativy a v případě, že má na chov psů živnost, má být již u příslušné Krajské veterinární správy registrován podle zákona na ochranu zvířat.

Díky navrhované úpravě se orgány veterinární správy dozvědí o tom, že chovatel chová větší množství psů na daném místě. Úřední veterinární lékaři pak budou moci pravidelně prověřovat, zda v chovu nedochází například k týrání zvířat.

Seznam chovatelů vlastnících více než pět fen najdete na www.svscr.cz

red 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter