Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Podzim s archeologií je tu...

30. září 2018, tiskové zprávy, přečteno: 383×

V Muzeu Blanenska přivítali v pátek 21. září podzim první, z cyklu tematicky zaměřených přednášek a zážitkových programů věnovaných regionální archeologii.

„Populárně naučný archeologický cyklus je podpořený z dotace Ministerstva kultury a rozšiřuje téma nově otevřené expozice Cesta do pravěku Blanenska. V létě proběhla Pazourkova letní škola archeologie, začátkem října pak spustíme nový vzdělávací program a zábavnou prohlídku expozice pro rodiny s dětmi,“ láká k návštěvě muzea jeho ředitelka Pavlína Komínková.

V Muzeu Blanenska je od letošního roku nově otevřena také expozice o archeologii regionu. Návštěvníci zde putují proti proudu času a seznamují se se zásadními tématy pro archeologii Blanenska, hutněním železa v raném středověku počínaje, až po neandrtálce žijící v jeskyni Kůlna.

prednaska-v-muzeu-50390-0_550.jpg
Archeolog Martin Golec představil nejnovější objevy v halštatské svatyni Býčí skále, která je abnormálně bohatým a významným poutním místem zasvěceným podzemní bohyni „Déméthér“. Foto: archiv Muzea Blanenska

„Nezabývat se tématem Býčí skály z těch důvodů, že se jedná o starý výzkum, nedostatečně dokumentovaný, by mohlo znamenat zásadní nepochopení celé doby halštatské na Moravě,“ upozornil na své přednášce odborník, zabývající se dlouhodobě fenoménem Býčí skály, archeolog z Univerzity Palackého v Olomouci Martin Golec.


Archeologie je zábavná forma poznání i pro děti. V sobotu 22. září dopoledne byl pro rodiny s dětmi připraven tematický program s „paleolitickým lovcem“ Janem Půlpánem. Účastníci zjistili, co všechno lze v přírodě využít k přežití, jak si rozdělat oheň bez sirek a zapalovače, vyzkoušeli si také výrobu paleolitických oštěpů.

O měsíc později si mohou všichni zájemci v rámci Mezinárodního dne archeologie přijít vyzkoušet, jak si lovci a sběrači z doby kamenné vyráběli technikou štípání kamenné nástroje z pazourku a dalších kamenných surovin. Každý z účastníků si během kurzu vytvoří sadu vlastních štípaných artefaktů, které si poté bude moci odnést domů.

V listopadu se pak ponoří do pravěkého textilnictví, poznají příběhy rostlinných vláken, vyzkouší si jejich zpracování v textilní surovinu, zkusí si práci u vertikálního tkalcovského stavu a mnohé další techniky tkaní.

V rámci přednášek Podzimu s archeologií byla vybrána klíčová témata, která jsou stěžejní pro regionální prehistorii. Kromě nových objevů v jeskynní svatyni Býčí skále se návštěvníci mohou těšit na přednášku o experimentálních tavbách železné rudy po vzoru raně středověkých hutníků, které již dlouhodobě probíhají na Staré huti u Adamova nebo na nové překvapivé poznatky o neandrtálcích, již využívali jeskyni Kůlnu jako své obydlí v dobách ledových, čímž z ní udělali evropsky významnou archeologickou lokalitu.

„Snažíme se širší veřejnosti prezentovat nové poznatky na poli archeologie nejen formou přednášek specialistů na dané téma, ale i formou zážitkových kurzů, ve kterých si mohou účastníci na vlastní ruce vyzkoušet techniky výroby různých předmětů, techniky, které se dnes již nepoužívají, ale díky archeologům a nadšencům nezůstanou v zapomnění.

Kombinací přednášek a workshopů také chceme oslovit co nejširší publikum. Každému totiž vyhovuje jiný přístup, jiná metoda poznání, někdo rád poslouchá výklad odborníka, někdo si chce své poznání zažít a pro něj jsou zase určené praktické kurzy. Program je nastaven pro všechny věkové skupiny, věřím, že každý si tam něco najde,“ jue přesvědčený archeolog blanenského muzea Marek Novák.

Podrobnější informace a souhrn všech akcí v rámci Podzimu s archeologií jsou dostupné na www.muzeum-blanenska.cz.

red

 

Brzy v Blansku


30.04. 15:00 h, Rekreační oblast Palava
Pálení čarodějnic
01.05. 10:00 h, Galerie města Blanska
Oslava práce a zahálky